Leder i Fellesorganisasjonen, Mimmi Kvisvik, ber regjeringen satse på å bekjempe vold og trusler i arbeidslivet.

Leder i Fellesorganisasjonen, Mimmi Kvisvik, ber regjeringen satse på å bekjempe vold og trusler i arbeidslivet.

Tri Nguyen Dinh

4 av 10 FO-medlemmer utsatt for vold og trusler på jobb

Helse- og sosialpersonell skiller seg fra andre ansattegrupper ved å være nesten like utsatt for påført vold som for fallskader. Forbundsleder Mimmi Kvisvik etterlyser tiltak for å sikre arbeidstakerne.
12.10.2016
15:31
12.10.2016 15:31

Ines.Zander@lomedia.no

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2017 å bruke 176 millioner kroner til å bekjempe vold og overgrep i nære relasjoner.

Leder i Fellesorganisasjonen (FO), Mimmi Kvisvik, sier det er positivt at regjeringen trapper opp kampen mot vold, og da ikke minst for å ivareta barn som utsettes for det. Hun håper på en tilsvarende satsing mot vold og trusler i arbeidslivet.

– Uakseptabelt

– Det er uakseptabelt at omkring 40 prosent av våre medlemmer i løpet av ett år utsettes for vold eller trussel om vold i arbeidet sitt. For å få gjort noe med denne utfordringen, er det viktig at den følges opp fra øverste politisk hold. Det er nødvendig å arbeide systematisk og bredt for å redusere volds- og trusselsepisodene. Dette burde gjenspeiles med konkrete tiltak i statsbudsjettet, men det glimrer med sitt fravær, sier Kvisvik.

Oppimot 60 prosent av ansatte innen kommunalt barnevern, barnevernsinstitusjoner og i tilbud til utviklingshemmede er utsatte for vold og trusler.

Les også: Flere utsettes for vold og trusler på jobben

Fallulykker på topp

Fall er den typen arbeidsulykker som oftest rapporteres til Nav, ifølge Statistisk sentralbyrås (SSB) statistikk over arbeidsulykker i 2015.

Også for næringsgruppa helse- og sosialtjenester, som blant annet dekker spesialhelsetjenester som psykisk helsevern og kommunale helse- og omsorgstjenester, ligger fallskader på toppen.

Til forskjell fra flere av de andre gruppene, er det en næringsgruppe der arbeidstakerne nesten like ofte rapporterer om «påført voldsskade».

Over halvparten av tilfellene der påført voldsskade ble rapportert inn var i 2015 innenfor denne næringsgruppa.

Innenfor offentlig administrasjon er situasjonen lignende. Fallulykker topper lista, men «påført voldsskade» utgjør en betydelig andel av ulykkene.

Truet på jobb

I fjor ble over 1680 personer truet eller utsatt for vold på jobben. Nærmere 950 av disse er ansatte innen helse- og sosiale tjenester, viser tallene fra SSB.

Ifølge en rapport fra Arbeidstilsynet er det registrert en fordobling i antall personer som er meldt skadet som følge av vold og trusler på jobben i perioden fra 2011 til 2014. Antall registrerte volds- og trusselhendelser er også doblet i perioden. Mest utsatt er ansatte i helse og sosial og i offentlig administrasjon, skriver Arbeidstilsynet.

Barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere er blant profesjonene som er mest utsatte. FO etterlyser nå de nye forskriftene til arbeidsmiljøloven om nettopp vold og trusler.

– Disse har vært varslet lenge, men er enda ikke blitt realisert. Dette er forskrifter som det haster med å få iverksatt, så her må regjeringen skjerpe seg, sier Kvisvik.

Les også: Volden avtar i barnevernet

12.10.2016
15:31
12.10.2016 15:31

Mest lest