RISIKO: Mange arbeidsgivere lar ennå ansatte jobbe alene med risikobrukere, ifølge Arbeidstilsynet.

RISIKO: Mange arbeidsgivere lar ennå ansatte jobbe alene med risikobrukere, ifølge Arbeidstilsynet.

Colourbox.com

1 av 5 helse- og sosialarbeidere møter vold og trusler på jobben – hvert år

Arbeidstilsynet slår alarm om høyrisiko i helse og sosial.
02.11.2017
15:22
02.11.2017 15:26

solfrid.rod@lomedia.no

edv@lomedia.no

Vold og trusler rammer ansatte i helse- og sosialyrkene langt hardere enn andre yrkesgrupper:

• 7,5 prosent av ansatte i norsk arbeidsliv oppgir at de blir utsatt for volds- og trusselsituasjoner hvert år.

• 20 prosent av helse- og sosialarbeidere opplever det samme.

Det viser nye tall fra Arbeidstilsynet.

1. januar i år trådte nye regler i kraft om vold og trusler i arbeidslivet. Arbeidstilsynet ønsker nå å sette dette temaet øverst på lista for arbeidsgivere over hele landet. Særlig innen helse og sosial.

Rødgrønn anbudskonkurranse i Oslo: Kommersielle selskaper overtar utviklingshemmede

30 prosent av FOs medlemmer rammet av vold og trusler

Hele 30 prosent av FOs medlemmer svarer at de har vært utsatt for vold eller trussel om vold minst en gang det siste året. Hele 50 prosent av medlemmer som arbeider innenfor institusjonsbarnevernet har opplevd det samme. Dette ifølge FOs egen medlemsundersøkelse tidligere i år.

Legger ned institusjon der sosionom ble drept

– Nav Grorud-drapet må utløse tettere samarbeid mellom Nav og psykisk helsevern

UTSATT YRKESGRUPPE: FO-leder Mimmi Kvisvik krever at arbeidsgiverne tar risiko mer på alvor.

UTSATT YRKESGRUPPE: FO-leder Mimmi Kvisvik krever at arbeidsgiverne tar risiko mer på alvor.

Leif Martin Kirknes

Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen, ønsker Arbeidstilsynets satsing velkommen.

– Vold og trusler er et stort problem for våre medlemmer, sier Kvisvik.

Hun setter pris på at dette nå løftes fram av Arbeidstilsynet.

– Vi har i mange år arbeidet for å få det nye regelverket om vold og trusler på plass, fordi dette lenge har vært et stort problem for mange av våre medlemmer. Nå er det viktig at regelverket blir fulgt, og da håper vi Arbeidstilsynets kampanje vil gi det fokuset denne utfordringen fortjener.

FO har gitt flere innspill til kampanjen sammen med Legeforeningen, KS og Sykepleierforbundet.

MÅLRETTA: Arbeidstilsynets leder Trude Vollheim Webb lanserer kampanje for bedre sikkerhet på jobb i helse og sosial.

MÅLRETTA: Arbeidstilsynets leder Trude Vollheim Webb lanserer kampanje for bedre sikkerhet på jobb i helse og sosial.

Eirik Dahl Viggen

60 prosent mangler rutiner om vold og trusler

– Altfor mange i helse- og sosialsektoren har kjent frykt på jobb fordi de har opplevd en volds- eller trusselsituasjon, sier leder i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim Webb i en pressemeling.

Arbeidstilsynet har hittil i år gjennomført 263 tilsyn i helse- og sosialsektoren med tema vold og trusler.

Nav-klient skjøt i taket

Nav-ansatte savner rømningsveier

Hele 60 prosent av arbeidsplassene som ble undersøkt hadde for dårlige rutiner. Det gjelder både risikovurderinger og kartlegginger av omfang. 40 prosent av tilsynene avdekket at arbeidsgiver har for dårlige opplæringsrutiner. En av risikosituasjonene tilsynet trekker fram er alenearbeid.

– Vi håper kampanjen bidrar til å bevisstgjøre arbeidsgivere om ansvaret for å forebygge, og at flere arbeidstakere melder fra om situasjoner de opplever. Dette er viktig for at arbeidsgiver skal kunne forebygge og følge opp best mulig.

59 år gammel omsorgsarbeider døde på jobb i Kragerø

Nesten hver fjerde ansatte i kommunalt barnevern utsatt for netthets

Arbeidstilsynets krav til arbeidsgiver:

• Forebygg at volds- og trusselsituasjoner oppstår. Gjennomfør risikovurderinger jevnlig og iverksett nødvendige tiltak.

• Gi nødvendig informasjon om mulige farer i arbeidet.

• Gi de ansatte nødvendig opplæring og sørg for at de får øve jevnlig. Både for å hindre at volds- og trusselsituasjoner oppstår, og for at ansatte skal vite hva de skal gjøre hvis det likevel skjer.

• Ivareta og følg opp de ansatte etter volds- og trusselsituasjoner. Involver bedriftshelsetjenesten ved behov.

Arbeidstilsynets råd til arbeidstaker:

• Spør etter informasjon om mulige farer på din arbeidsplass.

• Still krav om opplæring i hvordan du skal håndtere truende situasjoner.

• Opptre rolig dersom du opplever at noen er truende.

• Trekk deg unna hvis det er mulig.

• Si alltid ifra til din leder hvis du blir utsatt for vold eller trusler.

• Du bør alltid snakke med noen etter å ha opplevd vold eller trusler.

02.11.2017
15:22
02.11.2017 15:26