TAR TID: - Når det blir tull i bedrifter uten tariffavtale, tar det mye lenger tid å rydde opp, erfarer Lisbeth Berntsen Grandalen, leder i FO Oppland.

TAR TID: - Når det blir tull i bedrifter uten tariffavtale, tar det mye lenger tid å rydde opp, erfarer Lisbeth Berntsen Grandalen, leder i FO Oppland.

Anne Myklebust Odland

– Vi har stadig flere saker fra arbeidsplasser uten tariffavtale

– Færre organiserer seg. Hvis vi ikke klarer å snu trenden, risikerer vi at fagbevegelsen blir betydningsløs, advarer Lisbeth B. Grandalen, leder i FO Oppland.
20.02.2018
13:45
20.02.2018 13:42

solfrid.rod@lomedia.no

Hvor trykker skoen mest nå for FO-medlemmer i fylket ditt?

– Vi har stadig flere saker fra virksomheter som ikke har tariffavtale. Det går på lønns- og arbeidsforhold. Når det blir noe tull i bedrifter uten tariffavtale, tar det mye lenger tid å rydde opp.

Generelt har jeg inntrykk av at det blir tøffere forhold. Folk har mer å gjøre, og arbeidsgiverne forventer mer og mer.

Har dere mye å gjøre i forbindelse med kommunesammenslåinger i fylket?

– Nei, det ligger ikke an til voldsomme sammenslåinger. Men jeg er opptatt av regionreformen. Hedmark og Oppland blir ett fylke fra 2020. Jeg er skeptisk til det. Jeg har ennå ikke sett noen eksempler på at tjenestene blir bedre med større enheter. Jeg mener derimot at større enheter gjør tjenestene mer attraktive for kommersielle selskaper. Dette er en reform som bereder grunnen for mer privatisering og mindre demokrati.

Manglet opptil 70.000 kroner i lønn

Hva irriterer deg mest?

– Arbeidsgivere som ikke har fokus på lov- og avtaleverk. Enten fordi de ikke har kunnskap nok, eller fordi de ikke ser verdien av et godt organisert arbeidsliv. Dette skaper unødvendig mye arbeid for tillitsvalgte og organisasjonene.

Når så du sist godt sosialt arbeid som inspirerte deg?

– Jeg blir veldig glad når jeg snakker med medlemmer som viser engasjement i jobben sin. Våre medlemmer har jobber der de forvalter et regelverk. Når folk er opptatt av å finne løsninger og se muligheter, ikke begrensninger, innenfor det regelverket, da blir det godt sosialt arbeid.

Hva er du selv mest stolt av å ha fått til?

– Det er vanskelig å trekke fram enkeltsaker, fordi de inneholder personopplysninger, men det er alltid godt å kunne hjelpe medlemmer. Ellers er vi i FO Oppland opptatt av at det skal være gøy å være tillitsvalgt. Vi bruker mye tid på å ha kontakt med hovedtillitsvalgte. Når de er engasjerte, blir det engasjement i klubben. Slik får vi et synlig FO, og synlighet er noe vi får til sammen.

Er det noe du er veldig god til som ikke mange vet om?

– Jeg er veldig glad i å gjette årstall på sanger, særlig fra 70-, 80- og 90- tallet, og jeg liker å lære meg tekster på sanger. Jeg liker å synge også. Jeg er ikke så god til det, men jeg gjør det fordi det er artig.

Nav skal ut av ordtåka

Hva var utslagsgivende for at du ville bli fylkesleder?

– Egentlig var det litt tilfeldig. Jeg var nestleder, og så trakk lederen seg. Så det var ikke noe jeg planla. Men jeg synes det er veldig givende, og har sagt at jeg gjerne tar gjenvalg.

Det er en jobb der det skjer mye og det er mye å lære. Du må prøve og feile litt for å finne ut hvem du er i den rollen. Jeg prøver hele tiden å bli bedre, og gjøre en god jobb for medlemmene.

Jeg er nok en som kan trives hvor som helst så lenge jeg gjør noe nyttig. Det er jo spesielt å bare være to på kontoret, og det er viktig å trives med kollegaen sin da. Jeg opplever at de tillitsvalgte rundt om kring er gode kollegaer, og når jeg savner kollegene i den gamle jobben min, er det fordi det er flotte fagfolk, med gode verdier.

Hvilken glad-sak ville du sett på trykk i Fontene?

– Det må være at offentlige ansatte er sikret gode pensjoner i framtida. Noen ting blir sagt så mange ganger at det virker som en sannhet, for eksempel at vi blir så mange gamle at vi ikke har råd til gode pensjoner. Jeg er bekymret for at alt privatiseres og skilles ut i forskjellige selskaper, slik vi har sett med jernbanen. Det blir mer og mer vanlig også på våre områder at folk jobber som konsulenter, uten medbestemmelse, uten forsikringer og uten pensjonsrettigheter. Vipps, så er hele den norske modellen ødelagt. Det er derfor det er så viktig at vi står samlet i LO-fellesskapet. Det som skjer i andre bransjer har betydning for oss i FO.

• Les også: Marie (22) får 90.000 kroner mindre enn kollega Tone (70) i pensjon

Fem minutter med en minister, hvilken minister og hva sier du?

– Sylvi Listhaug. Hun kommer med en masse kontroversielle utsagn, jeg blir veldig nysgjerrig på hvem hun er som menneske. Står hun for de verdiene innerst inne? Kunne tenkt meg å ta en ta en debatt om både monstre, svenske tilstander og litt av hvert. Jeg nekter på en måte at verden kan oppleves så forskjellig for oss som bor her i Norge.

Hva jeg ville sagt til henne? At hvis vi skal bli et samfunn som er godt å leve i for alle, må vi har en grunnleggende respekt for alle, uavhengig av bakgrunn

Hva har tillitsvervet gjort med ditt syn på arbeidsforholdet til sosialarbeidere?

– Jeg er utrolig stolt over jobben sosialarbeidere gjør. Sosialarbeidere står i mange krevende oppgaver, både i forhold til vold og trusler, å måtte forholde seg til så mange historier som de må bære på og stadig økende krav og forventninger fra mange kanter. Jeg er bare mer sikker på at sosialarbeidere har en avgjørende posisjon for utsatte grupper i samfunnet.

Uttrykket «fagforeningspamp» - sannhet eller løgn?

– Jeg opplever helt klart ikke noe pampevelde i FO. Folk står på og gjør mye jobb. Jobben som tillitsvalgt handler mye om å møte folk og knytte kontakter, men det er ikke noe pampevelde. Det er mye hardt arbeid og godt engasjement.

Etterlatte etter Vollen-drapet mener reaksjonen mot Små Enheter er for svak

Hva ville du gjort hvis du var forbundsleder for en dag?

– Det er ikke mye man får gjort på en dag. Jeg synes Mimmi (FO-leder Mimmi Kvisvik, red. anm.) gjør en god jobb, jeg er stolt over at vi har henne som leder. Hvis jeg var forbundsleder for en dag, ville jeg gjort som Mimmi, fått litt tid i media og vist fram at det er viktig å være fagorganisert. Organisasjonsgraden faller. Hvis vi ikke får folk til å organisere seg, risikerer vi at fagbevegelsen blir betydningsløs. Det er mange viktige enkeltsaker også, men det hjelper ikke hvor gode vi er på profesjonsfaglige spørsmål hvis fagforeningene mister makt.

• Fikk du med deg denne? Shahram klarer pappajobben takket være hjemmebesøk

Lisbeth Berntsen Grandalen (43)

Utdannet sosionom

Fylkesleder i FO Oppland i 4 år

Permisjon fra stilling som spesialsosionom i habiliteringstjenesten i Oppland, Sykehuset Innlandet

20.02.2018
13:45
20.02.2018 13:42

Lisbeth Berntsen Grandalen (43)

Utdannet sosionom

Fylkesleder i FO Oppland i 4 år

Permisjon fra stilling som spesialsosionom i habiliteringstjenesten i Oppland, Sykehuset Innlandet

Mest lest