KAMPANJE: Fellesorganisasjonen stiller seg bak oppropet #ikketilforhandling som sprer seg i fagbevegelsen.

KAMPANJE: Fellesorganisasjonen stiller seg bak oppropet #ikketilforhandling som sprer seg i fagbevegelsen.

colourbox.com

– Tillitsvalgte har særlig ansvar for å hindre seksuell trakassering

FO vil bli en organisasjon fri for seksuell trakassering. Første steg er rutiner for å forebygge, varsle og håndtere slike saker.
18.12.2017
14:07
18.12.2017 14:38

solfrid.rod@lomedia.no

«FO skal være en organisasjon hvor seksuell trakassering ikke forekommer. Alle organisasjonsledd i FO må ta ansvar både for å forebygge og forhindre seksuell trakassering». Det vedtok FOs landsstyre, som var samlet på Gardermoen i forrige uke.

Maktubalanse

«Tillitsvalgte har et selvstendig ansvar for å spre bevissthet om hva som utgjør seksuell trakassering og overgrep. Seksuell trakassering er ofte knyttet til maktubalanse. Personer i ledende posisjoner må derfor være særlig bevisst på dette, og ikke utnytte sin posisjon», understreker landsstyret.

Kvinner i fagbevegelsen forteller om hvordan de ble seksuelt trakassert

Landsstyret vedtok konkrete retningslinjer for å unngå seksuell trakassering og rutiner for hvem som skal gjøre hva når det skjer eller man mistenker at andre er utsatt (se faktaboks).

700 har signert

Flere FO-ere skrev også under oppropet #ikketilforhandling, som Aftenposten omtalte 16. desember.

Mer enn 700 kvinner i fagbevegelsen har signert oppropet.

Kvinner i fagbevegelsen tar oppgjør med sex-trakassering

FO-leder Mimmi Kvisvik er én av flere FO-ere som har signert oppropet.

– Dette er ikke greit. Ingen i FO skal oppleve seksuell trakassering. Derfor er jeg glad for retningslinjene vi har vedtatt, sier hun.

FOs nestleder Marianne Solberg Johnsen vil endre kulturen i LO.

FOs nestleder Marianne Solberg Johnsen vil endre kulturen i LO.

Eirik Dahl Viggen

LO oppretter arbeidsgruppe

Flere av kildene i Aftenpostens sak sier at fagbevegelsen har hatt en slapp kultur på dette området: «Alle» har visst at seksuell trakassering skjer, flere unge kvinner har blitt advart mot menn som «bare er sånn».

Nå har LO satt ned en arbeidsgruppe mot seksuell trakassering. Den starter sitt arbeid 19. desember.

FOs nestleder Marianne Solberg Johnsen er med her.

– I arbeidsgruppa må vi se på hvordan kulturen kan endres. Vi må tørre å tematisere at man blir møtt forskjellig i LO om man er kvinne eller mann, sier hun.

Vinn en DAB-radio i Fontenes julekalender

Barnevernvakta halverer beredskapen julekvelden

FO retningslinjer mot seksuell trakassering:

Behandle alle med respekt og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves krenkende.

Unngå berøring som kan oppleves som uønsket.

Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves seksuelt ladet.

Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler kjønn eller seksuell orientering på en negativ måte.

Vis respekt for andres privatliv.

Ikke tilby noen form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.

Gripe inn og varsle dersom en opplever eller observerer brudd på disse retningslinjene. Tillitsvalgte har ansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes.

Den som utsettes for seksuell trakassering kan ta kontakt med en man stoler på og/eller kontakte ansvarlig ledelse i FO på avdelingsnivå.

Dersom den utsatte ønsker det kan en ta direkte kontakt med sentral ledelse i FO.

Ved gjentatte episoder, alvorlig krenkelser eller overgrep skal øverste politiske ledelse kontaktes.

Når en sak er meldt til øverste ledelse vil det være denne som har ansvar for videre oppfølging av saken.

Dersom en tillitsvalgt oppdager eller får mistanke om at noen utsettes for seksuell trakassering, bør man først snakke med den som er utsatt for trakasseringen. Dersom det er begrunnet mistanke, må ansvarlig ledelse i avdelingen gjøres oppmerksom på forholdet, og ta saken videre.

Oppfølging må i første rekke ta hensyn til dem som opplever å være utsatt for trakassering/overgrep. Den som er utsatt er den svake part, men den som hevdes å være overgriper skal også følges opp. Den som har vært utsatt for seksuelle overgrep bør motiveres til å anmelde saken til politiet.

Avhengig av utfallet av samtalene, må ledelsen vurdere om den skal iverksette eventuelle reaksjoner mot vedkommende. Det kan være permittering, fratakelse av oppgaver og/eller verv, eller suspensjon og eksklusjon.

For å verne om partene involveres kun de personene som er strengt nødvendig for å håndtere saken.

Hvis organisasjonen, etter en helhetlig vurdering, mener at mistanken er ubegrunnet, avsluttes saken så raskt som mulig. De involverte må informeres, og ryktespredning og sladder dempes.

18.12.2017
14:07
18.12.2017 14:38

FO retningslinjer mot seksuell trakassering:

Behandle alle med respekt og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves krenkende.

Unngå berøring som kan oppleves som uønsket.

Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves seksuelt ladet.

Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler kjønn eller seksuell orientering på en negativ måte.

Vis respekt for andres privatliv.

Ikke tilby noen form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.

Gripe inn og varsle dersom en opplever eller observerer brudd på disse retningslinjene. Tillitsvalgte har ansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes.

Den som utsettes for seksuell trakassering kan ta kontakt med en man stoler på og/eller kontakte ansvarlig ledelse i FO på avdelingsnivå.

Dersom den utsatte ønsker det kan en ta direkte kontakt med sentral ledelse i FO.

Ved gjentatte episoder, alvorlig krenkelser eller overgrep skal øverste politiske ledelse kontaktes.

Når en sak er meldt til øverste ledelse vil det være denne som har ansvar for videre oppfølging av saken.

Dersom en tillitsvalgt oppdager eller får mistanke om at noen utsettes for seksuell trakassering, bør man først snakke med den som er utsatt for trakasseringen. Dersom det er begrunnet mistanke, må ansvarlig ledelse i avdelingen gjøres oppmerksom på forholdet, og ta saken videre.

Oppfølging må i første rekke ta hensyn til dem som opplever å være utsatt for trakassering/overgrep. Den som er utsatt er den svake part, men den som hevdes å være overgriper skal også følges opp. Den som har vært utsatt for seksuelle overgrep bør motiveres til å anmelde saken til politiet.

Avhengig av utfallet av samtalene, må ledelsen vurdere om den skal iverksette eventuelle reaksjoner mot vedkommende. Det kan være permittering, fratakelse av oppgaver og/eller verv, eller suspensjon og eksklusjon.

For å verne om partene involveres kun de personene som er strengt nødvendig for å håndtere saken.

Hvis organisasjonen, etter en helhetlig vurdering, mener at mistanken er ubegrunnet, avsluttes saken så raskt som mulig. De involverte må informeres, og ryktespredning og sladder dempes.

Mest lest