Forsker Anne Cecilie Bergene advarer mot å svekke stillingsvernet.

Forsker Anne Cecilie Bergene advarer mot å svekke stillingsvernet.

Privat

– Mer enn små justeringer

ARBEIDSMILJØLOVEN: Å gjøre unntaket til normalen kan ikke kalles en liten justering, mener arbeidslivsforsker Anne Cecilie Bergene. Svekket stillingsvern holder de svakest stilte på arbeidsmarkedet fast i en svingdør mellom arbeidsledighet og midlertidighet, advarer hun.
28.01.2015
11:39
27.08.2015 20:01

solfrid.rod@lomedia.no

Bare en liten justering, sier regjeringen. En rasering av arbeidslivet, kontrer fagbevegelsen. Vi spør Anne Cecilie Bergene. Hun er forskningsleder og seniorforsker på Arbeidsforskningsinstituttet (Afi) og holder i disse dager på å ferdigstille en kunnskapsoversikt for Unio om de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven.

Fra forskerståsted; hvor dramatiske endringer kan vi vente oss?

– Regjeringens ordvalg er den samme som i andre europeiske land: Dette er bare nødvendige justeringer. I realiteten er det mer enn små justeringer. Midlertidige ansettelser har vært unntaket, og knyttet til behov. Nå skal det bli normalen, og faktisk også institusjonalisert praksis. Midlertidige stillinger vil erstatte prøvetida for en del.

Regjeringen åpner for mer midlertidighet, men innfører samtidig kvote- og karanteneregler. Hvordan vil lovendringene totalt påvirke innslaget av midlertidig ansatte?

– Det vil nok variere mellom ulike yrker og bransjer. Der det er mangel på arbeidskraft, vil arbeidsgivere sikre seg folk gjennom faste ansettelser. Der det er god tilgang på arbeidskraft, kan det tenkes at arbeidsgiverne er mer interessert i en slags screening gjennom midlertidighet. Generelt er det grunn til å forvente økt utbredelse når noe går fra å være unntak til å bli det normale.

Tross protester fra fagbevegelsen og funksjonshemmedes organisasjoner hevder Robert Eriksson hardnakket at mer midlertidighet åpner dører for dem som står utenfor. Kan han ha noe rett i det?

– Her er det to ulike retninger i forskningslitteraturen; de som ikke tror midlertidighet åpner dører og de som tror på det. Sistnevnte mener imidlertid at det er lite å vinne på en slik delvis-reform som vi ser nå, der de fast ansatte beholder stillingsvernet. De vil ha en totalreform, der stillingsvernet svekkes for alle. De to retningene møtes på midten i at det har liten hensikt å fjerne reguleringene rundt de svakest stilte. De blir gående i en svingdør mellom arbeidsledighet og midlertidighet.

Hvordan vil lovendringene påvirke utdanningsgruppene?

– Midlertidighet er generelt ugunstig når det gjelder å få banklån, enda verre hvis du har studielån. Igjen tror jeg bransje og tilgang på arbeidskraft vil spille inn. Høgskolene og universitetene har allerede høyest andel midlertidige, opp mot 18 prosent. Dette er attraktive jobber, det er god tilgang på arbeidskraft.

– Har vi hatt noen politisk streik i Norge som kan sammenlignes med denne?

– Det er historisk at de tre hovedsammenslutningene står sammen, og politisk streik er sjelden i Norge. Jeg hører her på jobben at mange er usikre på om de kan streike, om de må si fra og om de blir trukket i lønn.

Hvordan vil streiken påvirke forholdet mellom regjeringen og fagbevegelsen i tida framover?

– Regjeringens reaksjon da streiken ble varslet var interessant. De mente den var udemokratisk, fordi folket hadde stemt på regjeringens politikk. Det er å snevre demokrati inn til partipolitikk og utestenge fagbevegelsen fra demokratiet. Samtidig legger det enormt stort ansvar på den enkelte velger for å kjenne hele partiprogrammet. Jeg tipper forholdet mellom dem forblir ganske konfliktfylt.

Midlertidige stillinger vil erstatte prøvetida for en del.

Forsker Anne Cecilie Bergene

28.01.2015
11:39
27.08.2015 20:01