FYLKESLEDER: David Forsell leder FO Østfold.

FYLKESLEDER: David Forsell leder FO Østfold.

Anne Myklebust Odland

Fylkesleder for FO i Østfold, David Forsell

– FO må ta bedre vare på studentene

David Forsell vet hva han ville gjort hvis han fikk være forbundsleder i en dag.
17.04.2018
15:25
17.04.2018 15:27

anne@lomedia.no

David Forsell (35) er spesialutdannet miljøterapeut og har permisjon fra Bufetat region øst. Han har ledet fylkesavdelingen i Østfold i to år og ble gjenvalgt til en ny periode i vår.

Hvor trykker skoen mest for FO-medlemmer i ditt fylke?

– Den trykker mange steder, men aller mest for saksbehandlere i barnevernstjenesten. Mange av våre medlemmer opplever å ha ansvar for alt for mange saker og langt over den anbefalte normen som FO har satt. Vi mener en saksbehandler ikke bør ha ansvar for mer enn 9 til 15 barn på samme tid. For høyt arbeidstrykk brenner ut folka våre, det gjør at de bytter sektor, og vi får lite kontinuitet.

Innkjøp av private tjenester trekkes inn i lønnsoppgjøret i Oslo

Trekk frem en viktig sak du jobber med akkurat nå.

– Regionsreformen. Det handler om å finne FOs plass i den. Akkurat nå diskuteres det hvilke oppgaver som skal legges til regionen. Hvis Bufetat blir lagt inn i reformen, vil fagforeningen få en ny rolle. Det vil bety at vesentlig flere FO-medlemmer blir berørt og da vil vi be om en større plass i ulike samarbeidsforum.

Fem minutter med en minister, hva sier du?

– Jeg ville sagt til statsministeren at hun må sørge for å ha orden på mannskapet sitt, så det ikke blir for mange soloutspill i sosiale medier. Hun har et ansvar for hva slags klima vi får i samfunnsdebatten.

Hvorfor vil du være fylkesleder for FO?

– Da jeg ble spurt, syntes jeg det hørtes ut som et spennende verv. Både for å utvikle meg selv og FO som organisasjon. Jeg brenner for å bygge opp en god fylkesavdeling i Østfold og for å være en viktig premissleverandør for profesjonene i fylket.

• Les også: FO reagerer på Hellelands utsagn om bedre barnevern i store kommuner

Savner du den egentlige jobben din?

– Både ja og nei. Jeg savner å være til stede for ungdom i en akutt fase, når de flytter inn på en institusjon. Det jeg ikke savner er trusler og vold som følger med jobben. Det har man opplevd. Det var i slike situasjoner jeg også opplevde hvor viktig det er å være organisert og ha en fagforening i ryggen og et verneombud på arbeidsplassen. Etter episoder med vold og trusler opplevde jeg at vi fikk en stemme og ble hørt rundt det som hadde med for eksempel bemanning å gjøre.

Hvilken oppgave gleder eller gruer du deg til å gå løs på dette arbeidsåret?

– De fleste arbeidsoppgaver er lystbetonte for meg. Hvis man ikke gleder seg er det vanskelig å få gjort noe. Hvis det er noe jeg gruer meg til, så er det det å snakke foran større forsamlinger, men det pleier å gå bra det også.

Hva irriterer deg mest?

– Urettferdighet, så enkelt som det.

Når så du sist godt helse- eller sosialt arbeid som inspirerte deg?

– Jeg var nylig på ferie i Kenya og møtte to tidligere kollegaer. De jobber med å sette ungdom i stand til å mestre voksenlivet i et land med massiv arbeidsledighet. Dette arbeidet gjør de på fritida i tillegg til andre viktige arbeidsoppgaver. Det inspirerte meg!

Hva har tillitsvervet gjort med ditt syn på arbeidsforholdene til helse- og sosialarbeidere?

– Jeg ble tillitsvalgt i sin tid fordi ting skurra på arbeidsplassen min rundt ting som hadde med avtaleverket å gjøre. Tillitsvervet har gjort at jeg har sett mer av dette - at mange strekker seg svært langt i jobben og at arbeidsgiver lar det skje.

Omstridt turnus ble del av tariffavtalen

Hvilken gladsak vil du se på trykk i Fontene?

– Jeg håper på en sak om det flotte studentarbeidet i FO Østfold.

Hva er du mest stolt over å ha fått til?

– At livet mitt er blitt som det er blitt.

Uttrykket fagforeningspamp – sannhet eller løgn?

– Det spørs hva man legger i pamp? Jeg har ikke sett pampen, men uttrykket er en viktig påminner på at det er medlemmenes penger vi disponerer og at det er for medlemmene vi driver en fagforening.

Hva ville du gjort hvis du var forbundsleder en dag?

– Da ville jeg satt ned en gruppe på kontoret mitt til å lage en strategi for hvordan FO bør følge opp studentmedlemmene når de er ferdige med studiene. Hva kan FO tilby dem når studietiden er over og de skal ut i arbeidslivet? Dessverre ser jeg at mange studenter ser på FO som en slags studentforening. Noen tror de ikke har bruk for oss videre. Det må vi gjøre noe med.

Les flere intervjuer med fylkesledere

Olav Neerland i Hedmark er opprørt over tjenestene til utviklingshemmede.

Lisbeth Grandalen i Oppland er bekymret for at færre organiserer seg.

Inger Brit Holm i Aust-Agder ønsker seg hjelp fra flere tillitsvalgte

Tore Kristiansen i Oslo mener sosionomene må få en viktigere rolle i Nav

Lise Kathrine Holm i Vestfold vil ha flere sosialarbeidere ut på gata

Gry Elizabeth Juvelid i Buskerud blir rasende over netthets

Ingunn Strand Johansen i Akershus vil gjøre det vanskelig for regjeringen

17.04.2018
15:25
17.04.2018 15:27