FO-leder Mimmi Kvisvik ble motløs av statsbudsjettet finansminister Siv Jensen presenterte mandag morgen.

FO-leder Mimmi Kvisvik ble motløs av statsbudsjettet finansminister Siv Jensen presenterte mandag morgen.

Eirik Dahl Viggen

– Et budsjett for økte forskjeller

Velferdsstaten blir mer porøs hvis den skal bygges på spesialtiltak, advarer FO-leder Mimmi Kvisvik.
08.10.2018
14:04
08.10.2018 14:04

edv@lomedia.no

– Jeg har snart ikke ord. Det blir bare tydeligere og tydeligere at regjeringen prioriterer skattelette framfor å gjøre noe for de som står utafor.

Kvisvik ble forundret da hun mandag hørte finansminister Siv Jensens beskrivelse av samfunnsutviklingen.

– Det er et samfunnssyn som er så fjernt. Jeg skjønner ikke hvordan de kan tenke så fullstendig annerledes. Dette er et budsjett som ikke har noen god fordelingsprofil sett fra FOs ståsted, hvor vi har medlemmer som ser de som sitter nederst ved bordet, sier Kvisvik.

– Senest for en uke siden sa barne- og likestillingsministeren at hun skjønner at man må bidra til å styrke barnevernet, at departementet ser at de strever. Men vi ser ikke dette igjen i budsjettet.

Motløs

FO-lederen blir motløs av å se at universelle ordninger som barnetrygden står på stedet hvil år etter år. Hun mener økt barnetrygd i tillegg til gratis barnehager og skolefritidsordninger kunne monnet i kampen mot barnefattigdom.

– Her setter de opp maksprisen på barnehager. De presenterer en fattigdomssatsing (på 181 millioner kroner, journ. anm.) bestående av særskilte målrettede tiltak. Men vi vet at det er universelle løsninger som gir nødvendig bærekraft for velferdsstaten.

Det er et budsjett som gjennomgående treffer skjevt, som gir mer til de rike og rammer de fattige, mener Kvisvik.

Neppe et frieri til Krf

– Et budsjett med den dårligste profilen for kommunene på lang tid hjelper heller ikke når det gjelder å sikre gode og solide velferdstjenester. Jeg kan ikke skjønne at dette er et frieri til Kristelig folkeparti. Det beste med budsjettet er sannsynligheten for at det ikke blir vedtatt.

FO-lederen tar forbehold om at postene om rus og psykisk helse kan inneholde gode prioriteringer.

– Det vi har hørt så langt tyder likevel ikke på at dette er et statsbudsjett som gir et avtrykk FO kan stille seg bak.

• Les mer om statsbudsettet: NFU: – 170 år til vi har full sysselsetting for utviklingshemmede med regjeringens tempo

08.10.2018
14:04
08.10.2018 14:04