Hege Haukeland Liadal er stortingsrepresentant for Ap

Hege Haukeland Liadal er stortingsrepresentant for Ap

Ap/LO media

– Enslige mindreårige asylsøkere skal ikke være barnevernets ansvar

– Arbeiderpartiet vil lovfeste at UDI har ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere i alderen 15-18 år og gjøre det tydelig hva slags omsorg de har krav på, sier Hege Haukeland Liadal (Ap).
30.08.2017
08:45
30.08.2017 08:41

anne@lomedia.no

1. Hva er mest negativt med Norge akkurat nå?

– Høyre/Frp-regjeringens politikk fører til økte forskjeller, et utrygt arbeidsliv og valg av skattekutt til de få framfor velferd til alle, sier Hege Haukeland Liadal (44) fra Arbeiderpartiet. Hun er medlem i Familie- og kulturkomiteen og representant fra Rogaland.

2. Hva er det første du vil gjøre for å gjøre barnevernet bedre?

– Barnevernets kvalitet avhenger av menneskene som jobber der. Det vil derfor alltid være viktig at endringer gjøres gjennom dialog med de som vet mest om dette arbeidet: de ansatte og ledelsen. Arbeiderpartiet ønsker å gjennomføre en kvalitetsreform i barnevernet for å sikre at barn og familier får riktig og relevant hjelp og god saksbehandling og for å styrke tilliten til barnevernet. Derfor vil vi også øremerke midler til barnevernet for å få flere ansatte og sikre barnas rettigheter.

3. Hva vil du gjøre for å bedre levekårene for utviklingshemmede?

– Universell utforming av arbeidsplasser er viktig for å kunne delta i samfunnet. Arbeid må tilrettelegges den enkelte så den kan delta i samfunnet. Utviklingshemmede skal også ha BPA - brukerstyrt personlig assistanse, som er med på å tilrettelegge for gode liv på den enkeltes nivå. Vi trenger også god oppfølging av helsetjeneste og menigsfull fritidsaktivitet.

4. Vil du øke budsjettene til rus og psykiatri raskere enn til somatisk behandling i sykehusene?

– Vi har en god plan for opptrapping av tjenestene innen rus og psykiatri. Vi ble avbrutt med dette arbeidet i 2013, som vi så i en naturlig sammenheng med Samhandlingsreformen. Det innebærer bedre folkehelse og helse- og omsorgstjenester på en bærekraftig måte. Arbeiderpartiet vil føre en kunnskapsbasert ruspolitikk og flytte fokuset fra justis til helse. Vi trenger mer kunnskap om hva som virker. Derfor er det viktig at rusfeltet styrkes med forskning, og resultater om behandling må dokumenteres bedre.

5. Hvorfor bør helse- og sosialarbeidere stemme på ditt parti?

– Fordi vi har en helhetlig politikk som satser på forebygging og behandling. Vi mener alle har krav på en trygg arbeidshverdag. Vi vil styrke arbeidsmiljøloven og sikre gode arbeidsvilkår. Ap har et nært samarbeid med LOs forbund om arbeidslivssaker, blant annet har vi samarbeidet med Fellesorganisasjonen (FO) om vårt representantforslag til forskrift mot vold og trusler i arbeidslivet. Sammen med FO klarte vi å presse regjeringen til å innføre dette.

6. Bør private aktører kunne ta utbytte fra velferdstilbud som barnehager, sykehjem, barnevernsinstitusjoner?

– Grunnleggende velferdstjenester skal ikke privatiseres eller kommersialiseres. Det er forskjell på å drive en butikk og drive med eldreomsorg. Derfor vil vi stille strengere krav til kvalitet og innhold slik at vi sikrer at felleskapets penger går til barna og de eldre framfor utbytte.

7. Bør enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år bli barnevernets ansvar?

– Arbeiderpartiet ønsker å lovfeste ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere i alderen 15-18 år og gjøre det tydeligere hva slags omsorg de har krav på. I tillegg vil vi stille tydeligere krav til asylmottakene, det er behov for noen standarder. Barnevernet skal ikke ha ansvaret for denne gruppen. Det er UDIs omsorgsansvar for denne gruppen som skal lovfestes. Slik blir det tydeligere både for UDI og mottakene hva slags omsorg ungdommene har krav på.

8. Hvilket velferdsgode kan vi være for uten?

– Kontantstøtten. Den hemmer integrering og likestilling. Den er en trussel mot arbeidslinjen og barns mulighet til viktig læring i barnehagen.

9. Glem ditt eget parti – hvilken nålevende norsk politiker inspirerer deg mest?

– Jeg er veldig glad i markante kvinner som Hanna Kvanmo. Vi har liksom ikke slike kvinner som henne i den nasjonale politikken i dag. Uredd og omtenksom, det er to fine egenskaper jeg setter pris på og som gjør at jeg selv lytter ekstra.

10. Bør ansatte som arbeider turnus i omsorgsinstitusjoner ha faste lønnstillegg (for ubekvem arbeidstid) tilsvarende resten av arbeidslivet?

– Ja. Det er mer en ett mål for oss – dette må vi klare i samarbeid med organisasjonene.

11. Hva kan politikerne gjøre for å bedre sikkerheten til ansatte i helse og sosialtjenestene?

– Vi har bedt om en gjennomgang, særlig når det gjelder barnevernstjenestene. Vi trenger mer kunnskap om hva som kan gjøres og hvilke tiltak som vil fungere. Dette tar vi på høyeste alvor og er bekymret.

Les tidligere politikerintervjuer her:

• Sveinung Rotevatn (V): - Det må være lov å tjene penger på å gi et godt velferdstilbud

• Kirsti Bergstø (SV): – Vi tar kampen for profittfri velferd

• Kjersti Toppe (Sp): – Sykehusene vrir seg unna psykiatriløftet

• Svein Harberg (H): - Vi vil hjelpe barnet til en god livssituasjon i hjemmet sitt

30.08.2017
08:45
30.08.2017 08:41

Mest lest