UROLIG: Leila Khaled bekymrer seg for hva som skjer når mottaket hun bor på, legges ned.

UROLIG: Leila Khaled bekymrer seg for hva som skjer når mottaket hun bor på, legges ned.

Anne Myklebust Odland

Ila integreringsmottak legges ned:

– Dette er hjemmet mitt nå, jeg er redd for å flytte, sier Leila Khaled

Hun er en av 136 asylsøkere på Ila integreringsmottak. Alle må ut når det legges ned om fire måneder.
15.11.2017
15:05
20.11.2017 09:01

anne@lomedia.no

Ila integreringsmottak i Oslo stenger dørene om vel fire måneder, etter at Utlendingsdirektoratet (UDI) har sagt opp avtalen med Oslo kommune. Få asylsøkere er årsaken til en ny runde nedleggelser av asylmottak. Denne gangen rammer det også integreringsmottak.

– Vi klarer ikke fylle opp plassene vi har i de fem integreringsmottakene rundt i landet. Vi må legge ned ett av dem. De fire andre består inntil videre, sier Eirik Eide, regiondirektør i UDI.

REGIONDIREKTØR: Eirik Eide i UDI beklager at Ila integreringsmottak legges ned fra april.

REGIONDIREKTØR: Eirik Eide i UDI beklager at Ila integreringsmottak legges ned fra april.

Pressefoto/UDI

Nervøse for å flytte

Asylsøker Leila Khaled forteller til Fontene at beboerne på integreringsmottaket ble sjokkerte da de ble informert om nedleggelsen. Hun ber politikerne om å ombestemme seg og bevare integreringsmottaket.

– Jeg har bodd her på mottaket i over et år. Selv om jeg venter på svar på asylsøknaden, er jeg i gang med livet mitt her i Oslo. Jeg går i norsk-klasse og planlegger videre utdanning. Jeg blir veldig urolig og nervøs over ikke å vite hvor jeg skal flyttes, sier hun.

66 av beboerne på mottaket har positivt vedtak, mens 61 har søknaden til behandling.

Har vært veldrevet

I fjor høst ga justis- og beredskapsdepartementet grønt lys til å etablere fem integreringsmottak med til sammen 500 plasser. Denne type mottak skal være et tilbud for personer med innvilget opphold i Norge, men som ikke er bosatt ennå, og for asylsøkere som mest sannsynlig får opphold. Meningen er å ha integreringsmottak som prosjekt ut 2018 og deretter evaluere tilbudet.

- Ila integreringsmottak har vært veldrevet, så det er synd å legge det ned. Men asylsituasjonen er så forandret at vi må gjøre det, sier Eide.

Mange venter

Det bor i dag 136 asylsøkere på Ila integreringsmottak. De blir enten bosatt fast i en kommune eller flyttet til et av de fire andre integreringsmottakene innen april. De ligger i Bodø, Steinkjer, Kristiansand og Larvik. Det er Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDI) som bosetter dem med positivt vedtak, mens UDI har ansvar for å behandle sakene til dem som venter på intervju eller svar.

– Vi håper flest mulig blir bosatt innen mottaket legges ned, men dette er utenfor UDIs kontroll. Internt i UDI har vi bedt asylavdelingen prioritere sakene til dem som bor på mottaket med uavklart sak, sier Eide til Fontene.

Bosettes i Oslos bydeler

I følge IMDI tar det i gjennomsnitt 4,9 måneder fra en asylsøker er innvilget opphold til vedkommende er blitt bosatt.

– Ila mottak avvikles først 31. mars. Det gir oss god tid til å bosette beboere som får opphold, i en av Oslos bydeler. IMDi har et godt samarbeid med Oslo kommune, og de aller fleste vil nok være bosatt innen mottaket stenger, sier direktør Libe Rieber-Mohn.

De som ikke har fått opphold, eller ikke er bosatt innen mottaket stenger, skal overføres til et annet integreringsmottak. Der fortsetter de i fulltidsprogram til de får opphold og blir bosatt i Oslo.

– Vi er blitt forsikret om at UDI prioriterer sakene til beboerne på Ila, sier Rieber-Mohn.

15.11.2017
15:05
20.11.2017 09:01