Når fagpersoner møter noe de ikke kjenner eller kan så mye om, oppstår det gjerne en frykt for å gjøre noe feil, sier Heidi Leona Norum, leder for Rosa kompetanse barnevern.

Når fagpersoner møter noe de ikke kjenner eller kan så mye om, oppstår det gjerne en frykt for å gjøre noe feil, sier Heidi Leona Norum, leder for Rosa kompetanse barnevern.

Ole Palmstrøm

– Barnevernet glemmer seksuelle minoriteter

Barnevernet snakker mye om minoriteter, men glemmer ofte seksuelle minoriteter. Heidi Leona Norum, leder Rosa kompetanse barnevern, reiser rundt og gir de ansatte verktøy.
25.04.2018
10:24
25.04.2018 10:15

solfrid.rod@lomedia.no

Unge som bryter med normene for kjønn og seksualitet er overrepresentert i barnevernet. Samtidig henger barnevernet etter både skolen og helsevesenet når det gjelder å møte barn og unge uten å anta for mye, sier Heidi Leona Norum. Hun er barnevernspedagog og leder Rosa kompetanse barnevern, en fagavdeling i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Siden 2013 har de holdt kurs for barnevernsansatte.

Hva er ditt viktigste budskap når du holder disse kursene?

– Jeg ønsker å bidra med kompetanse. Jeg forteller om kjønns- og seksualitetsmangfold slik at barnevernsansatte kan snakke trygt i møte med barn, unge og familier som bryter med normene for kjønn og seksualitet. Det er lite tematisert i utdanningene våre, og vi vet at det vi ikke kan så mye om, det kan det være vanskelig å ta opp og snakke om. Utgangspunktet mitt er at fagpersoner ønsker å gjøre en god jobb, og med denne kunnskapen kan vi snakke trygt. Vi bør alle snakke et språk som åpner for mangfold, og det er ekstra viktig når du jobber med utsatte barn og unge.

• Les også: Helene er barnevernet i Aremark

Hvilke konsekvenser kan det få at barnevernsansatte har for liten kunnskap om dette?

– Unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet kan føle på en annerledeshet som gjør dem usikre. Å bli møtt med antakelser om at du er en annen enn du faktisk er, kan forverre denne usikkerheten. Ungdommen bør slippe å si «jeg er ikke som du tror», dette er den voksnes ansvar. Når fagpersoner møter noe de ikke kjenner eller kan så mye om, oppstår det gjerne en frykt for å gjøre noe feil. I verste fall fører den frykten til at de ikke gjør noe. Og motsatt: Vi vet at barn og unge som får bekreftet og anerkjent sin kjønnsidentitet og seksuelle orientering av omgivelsene, klarer seg bra senere i livet.

Hva slags henvendelser får du fra barnevernsansatte?

– De fleste henvendelsene vi har er fra arbeidssteder som ønsker mer kunnskap og konkrete verktøy for å kunne møte hele spekteret av kjønns- og seksualitetsmangfoldet på en trygg og god måte. Vi blir også spurt om råd knyttet til en bestemt ungdom. Det kan være fosterhjemsveiledere, barnevernsinstitusjoner som ønsker å tilrettelegge best mulig eller saksbehandlere i barnevernstjenesten.

Hva bør gjøres?

– Barnevernet må få tydeligere retningslinjer for å bruke et inkluderende språk, slik skolene og helsevesenet har. Og mangfoldsperspektiver, også om kjønns- og seksualitetsmangfold, må mye tydeligere inn i utdanningen for barnevernsarbeidere.

Ap vil fase ut kommersielt barnevern

FO reagerer på Hellelands utsagn om bedre barnevern i store kommuner

Navn: Heidi Leona Norum

Yrke: Barnevernspedagog, master i barnevern og spesialist i sexologisk rådgiving

Stilling: Leder for Rosa kompetanse barnevern

Aktuell med: Holder kurs om kjønnsmangfold

25.04.2018
10:24
25.04.2018 10:15

Navn: Heidi Leona Norum

Yrke: Barnevernspedagog, master i barnevern og spesialist i sexologisk rådgiving

Stilling: Leder for Rosa kompetanse barnevern

Aktuell med: Holder kurs om kjønnsmangfold