Menn overrepresentert

Av de 195 delegatene på FO-kongressen er 26 prosent menn. Totalt utgjør menn kun 15 prosent av medlemmene. Uproblematisk med så mange mannlige delegater, mener leder av kvinnepolitisk utvalg.
24.11.2006
19:02
15.12.2013 23:51

- Jeg synes ikke 26 prosent er så innmari galt. Det er ikke et problem, sier Gry Tjernshaugen Gjefle, leder i kvinnepolitisk utvalg. Hun mener allikevel det aktualiserer utfordringen med overrepresentasjon av menn, spesielt blant frikjøpte tillitsvalgte.

- I FO blir ikke kvinner hindret fra å ta verv. Det har kvinnepolitisk utvalg undersøkt,forteller Gjefle.

Ikke telling

Det har tidligere blitt telt antall innlegg holdt av menn og kvinner. Det blir ikke gjort i år.

- Jeg mener det ikke er så viktig å telle. Min holdning er at det er et feil fokus, sier Gjefle.

Kvinnepolitikk

- Prinsipprogramdebatten om kvinnepolitikk kontra likestilling var god. Det var en ren debatt med forståelse og respekt for hverandres standpunkt. Det er rom for ulike standpunkter, sier hun. På tidligere kongresser har det vært tøffere fronter.

24.11.2006
19:02
15.12.2013 23:51