Meglerteam i Gamle Oslo

Bydel Gamle Oslo har fått 200 000 kroner fra Barne- og likestillingsdepartementet til å etablere et meglerteam som skal gripe inn i konflikter i ungdomsmiljøer på et tidlig tidspunkt. - Detaljene er ikke klare ennå, men midlene vil bli brukt til å videreutvikle de tiltakene vi allerede har, som gir gode resultater, sier leder for Overordnet Innsatsteam, Olga Mørk.
10.01.2008
11:11
16.12.2013 03:32

Pengene vil kunne brukes til utdanning av meglere og hastetiltak for å forhindre at konflikter utvikler seg. Bydelen har god erfaring med å lære ansatte opp til å arbeide etter bestemte metoder. Blant annet er 10 av dem sertifiserte Agression Replacement Trainere. Ungdomsutveksling og såkalt peacekeeper-opplæring er en del av bydelens satsing på mangfold og dialog.

Miljøarbeid i skolen

Som eksempel på hastetiltak som har vist seg å ha effekt, nevner Olga Mørk miljøarbeidere i skolen. Bydelen har utekontakter knyttet til ungdomsskolene. Når disse varsler om begynnende uro, kan miljøarbeidere trekkes inn i skolehverdagen og bidra til å løse konflikter før de vokser seg for store, forklarer Mørk. Temaet hun leder består av barnevernsleder, leder for tiltak barn og unge, sosialsjef og leder for forebyggende avsnitt ved Grønland politistasjon. I tillegg er skolenes rektorer involvert.

Klokketro på dialog

Uro og gjengslagsmål er bakgrunnen for at Gamle Oslo søkte Barne- og likestillingsdepartementet om ekstramidler. Bydelsdirektør Marit Langfeldt Ege setter pris på at pengene nå er på plass. – Jeg har klokketro på dialog og det å få unge til å se at det er den mest farbare veien å gå. Vi har allerede et godt tverrfaglig arbeid for mangfold og toleranse. Med ekstramidler til konkrete tiltak, som for eksempel å utdanne meglere, tror jeg vi kan komme et godt stykke på vei, sier Langfeldt Ege. Barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen synes det er spennende at bydelen tar i bruk nye virkemidler og utvikler arbeidsmetoder for å handle raskt.

KVALITETSARKIVET - KVALITETSKA

10.01.2008
11:11
16.12.2013 03:32