Målfrid Todal

Klinisk sosionom ved Psykiatrisk Ungdomsteam, St. Olavs Hospital, Trondheim
På FO-kongress for første gang, men med lang fartstid fra NOSOs landsmøter
– Kampanjen er viktig for å få ting en går og tenker på ut i det offentlige rom. Hvis jeg skulle vært en uredd stemme, ville jeg fortalt om ungdom som bruker opp kontantkortene sine i telefonkø til Nav. Når kortet er tomt, må de gå til Nav-kontoret, men da er kanskje ikke saksbehandleren deres til stede. Eller de får ikke levert meldekort siden de ikke har betalt nettregningen. Da gir de opp.
27.11.2010
07:46
14.12.2013 12:47
27.11.2010
07:46
14.12.2013 12:47