HAR TROA: LO-delegat fra Hordaland og medlem i Fagforbundet Sara Bell håper LO-kongressen vil vedta at papirløse vil få arbeidstillatelse etter fem år i landet.

HAR TROA: LO-delegat fra Hordaland og medlem i Fagforbundet Sara Bell håper LO-kongressen vil vedta at papirløse vil få arbeidstillatelse etter fem år i landet.

Bjørn A. Grimstad

Sara Bell:

– Papirløse migranter er syretesten på LOs solidaritet

Asylsøkere må få lov til å jobbe, krever FO og Fagforbundet. LO kan ikke sitte og se på at mennesker utnyttes i norsk arbeidsliv, mener de.
09.05.2017
14:53
09.05.2017 16:25

bjorn.asle.grimstad@lomedia.no

Nesten alle forslag om en mer human politikk overfor papirløse og flyktninger ble avslått av sekretariatet. Men forkjemperne lar seg ikke stoppe. De vil ha LO-kongressen med på å kreve arbeidstillatelse for papirløse som har oppholdt seg i Norge i mer enn fem år og for personer som har fått avslag, men som av ulike årsaker ikke kan returneres.

– Lever i et rettighetløst vakuum

Sara Bell fra LO Hordaland var en av flere som var på talerstolen for å ta opp forslagene som ble stoppet.

– Jeg vil slå et slag for solidariteten. Papirløse migranter som ikke kan returneres er en syretest på vår egen solidaritet. Vi møter folk som lever i samfunnets smertepunkt. Spørsmålet er om vi står til eksamen på våre egne grunnverdier når vi skal fatte vedtak på dette. Hvis vi godtar at 3-5000 lever i et rettighetsløst vakuum, undergraver vi vår egen eksistensberettigelse som organisasjon, sier hun.

Vanlig i Europa

Fellesorganisasjonen (FO) og Fagforbundet gikk i bresjen for å få gjennom en mer human asylpolitikk under LO-kongressen tirsdag. Også Handel og Kontor var på talerstolen med lignende forslag. Bell forteller at hun har samlet støtte fra begge forbundene til sitt forslag, som dermed har gode muligheter for å bli vedtatt.

– Det er våre medlemmer som møter de som blir berørt av en inhuman asylpolitikk, sier hun.

Papirløse flyktninger kalles også ureturnerbare flyktninger, de som har fått avslag på asylopphold men som av ulike grunner ikke kan returnere til hjemlandet. Bell forteller at forslaget er ukontroversielt i europeisk sammenheng. Tyskland, Italia og Spania er blant de 15 landene som har gjennomført amnesti og regularisering av papirløse flyktninger. Men i de nordiske landene har politikken på området stått stille. Der kan papirløse kan bli utsatt for grov utnyttelse i uregulerte arbeidsmarkedet.

– EU jobber med flere regulariserende tiltak. Fokuset er på retten til å arbeide, for da kan man be om andre grunnleggende rettigheter, sier Bell.

HVOR ER SENTERET?: Kathrine Haugland Martinsen fra FOs forbundsledelse etterlyste det mislykkede forsøket på senter for papirløse i LOs beretning.

HVOR ER SENTERET?: Kathrine Haugland Martinsen fra FOs forbundsledelse etterlyste det mislykkede forsøket på senter for papirløse i LOs beretning.

Bjørn A. Grimstad

Får 20 til 30 kroner dagen

På Facebook har bevegelsen som krever en mer human LO-politikk fått uttrykk gjennom gruppen Ingen mennesker er ulovlige. Der har flere av delegatene og andre støttet hverandres forslag og innspill. På Kongressen slo Oddbjørg Strømme fra Fagforbundet et slag for samfunnets mest utsatte gruppe.

– Papirløse blir svært grovt utnytta i arbeidslivet. Noen kan få betalt så lavt som 20 til 30 kroner timen og jobbe svært lange arbeidsdager. Dette er Norge i dag, kamerater. Hvis vi ikke tør å si i fra, hvem skal gjøre det. Jeg mener LO skal engasjere seg i dette, selv om det ikke er like populært i alle kretser, sier Strømme.

At asylsøkere og ureturnerbare skal få arbeidstillatelse og tilbys sysselsettingstiltak ble faktisk vedtatt på LO-kongressen i 2013.

På samme kongress vant også vedtaket om at LO skal jobbe med å opprette et faglig senter for papirløse fram.

Vedtak fra 2013 stoppet opp

Den opprinnelige planen var at dette skulle gjøres i samarbeid med Norsk Folkehjelp. Men fire år etterpå har veldig lite skjedd.

– Dette er ikke gjort. Og det hele er forbigått i beretningen, var Kathrine Haugland Martinsen fra FOs forbundsledelse sitt innspill under beretningsdelen av kongressen.

Martinsen er utdannet sosionom og har permisjon fra jobben i Kirkens Bymisjon i Oslo. Og de senere år har hun vært frivillig på Helsesenteret for papirløse migranter. Dermed har hun møtt mange av de som jobber på samfunnets mørke side. Hun forteller om slavelignende tilstander med seksuell utnytting, helseskadelige arbeidsforhold, diskriminering og få rettigheter.

Fallitt for samarbeid

Martinsen var blant de som viste stor glede da saken gikk gjennom i 2013. Men håpet ble sakte knust ettersom årene gikk og ingenting skjedde.

– Det var store ambisjoner på vegne av medmenneskene som blir særlig utnytta på arbeidsmarkedet. Det er sørgelig at det stopper opp på grunn av at forbundene ikke vil binde seg økonomisk. Men LO burde ha vist en handlekraft. Vi støtter hopplandslaget og burde få til dette, sier hun.

Da det ikke ble noe av samarbeidet mellom LO og Norsk Folkehjelp om et senter for papirløse, gikk LO-ledelsen til enkelte forbund. Men også dette forsøket strandet.

– Norsk Folkehjelp hadde ikke mulighet til å jobbe videre med den løsningen som ble foreslått. Forbundene kunne heller ikke følge opp ansvaret. I 2017 vedtok LO at det ikke er mulig å føre vedtaket videre, sier førstesekretær i LO, Peggy Hessen Følsvik.

Hun var mandag på talerstolen for å svare på Martinsens innlegg. At avgjørelsen om ikke å følge opp vedtaket først falt i løpet av inneværende år, skal ifølge Hessen Følsvik være grunnen til at det ikke står noe om det i LOs beretning for forrige periode.

09.05.2017
14:53
09.05.2017 16:25