JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Are Saastad i mannsutvalget: – Hvor er fagbevegelsen på mannsdagen?

Menn topper negative statistikker og faller oftere utenfor i velferdsstaten, sier Are Saastad. – Hvis ikke det er saker som bør oppta LO generelt og FO spesielt, så vet ikke jeg.

Skjalg Bøhmer Vold

oystein.helmikstol@lomedia.no

– Menns likestilling er mindre verdt enn kvinners.

Det sier leder Are Saastad, medlem i mannsutvalget.

Mannsdag

Gratulerer. Det er den internasjonale mannsdagen i dag.

LO sentralt har ikke planlagt noen arrangementer på mannsdagen. LO er landets største arbeidstakerorganisasjon med en million medlemmer i 25 forbund, mange av dem med mange mannlige medlemmer.

I dag avslutter LO-forbundet Fellesorganisasjonen (FO) sitt landsmøte. Mannsdagen blir ikke markert der.

Etterlyst: Fagbevegelsen

Det er underlig, mener Are Saastad, medlem i mannsutvalget. Han leder også Reform, et ressurssenter for menn. Han har samarbeidet mye med både barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere da han jobbet i psykiatrien.

– Jeg lurer på hvor fagbevegelsen er på mannsdagen. De er for lite opptatte av at menn også har likestillingsutfordringer.

Fellesorganisasjonen kunne hatt en lederrolle her, mener Saastad, som fikk LO-nåla for 40 års medlemskap for seks år siden.

Menn faller ifølge Saastad oftere utenfor i velferdsstaten, enn det kvinner gjør.

– Hvis ikke det er saker som bør oppta LO generelt og FO spesielt, så vet ikke jeg.

Rådgiver Sylo Taraku i Tankesmien Agenda, eid av LO, er også med i mannsutvalget. Han er enig med Are Saastad.

– Det ville vært naturlig at FO, og også LO med sine mange mannlige medlemmer, markerer dagen.

Han opplyser at Agenda skal ha et arrangement på Youngstorget i Oslo.

FO markerte likelønnsdag: Kvinners egen feil at de tjener dårlig, mener Trygve Hegnar

Program for mannsdagen

Hvis Are Saastad fikk bestemme, ville programmet på landsmøtet for FO i dag vært slik:

Mannsutvalget forklarer hva de holder på med.

• En mannlig barnehageansatt forteller om hvordan det er å jobbe på en kvinnedominert arbeidsplass. Har han for eksempel blitt sett på som en trussel for barna i diskusjon om seksuelle overgrep?

• Menn i barnevernet: En kulturell undervurdering av hvordan menn blir møtt?

Stein Torleif Bjella: En artist for mannsdagen, ifølge Are Saastad.

Stein Torleif Bjella: En artist for mannsdagen, ifølge Are Saastad.

Simen Aker Grimsrud

Artisten Amanda Delara har opptrådt på FO-landsmøtet tidligere i uken. På mannsdagen ville Are Saastad hatt Stein Torleif Bjella.

– Han representerer en tradisjonell mann, på mange måter. Samtidig viser han varme til ektefelle og familie. Og viser en melankoli og desperasjon som er sympatisk, syns jeg, som mange av oss kan kjenne seg igjen i.

Feminisme

Fellesorganisasjonen er en feministisk organisasjon, står det i prinsipprogrammet. 80 prosent av medlemmene er kvinner.

Saastad har selv bakgrunn fra det som var Norsk Kommuneforbund, og det som seinere ble Fagforbundet, det var og er kvinnedominerte forbund. Det har ifølge Saastad vært vanskelig i disse forbundene å nå fram med synet om at også menn har noe med likestilling å gjøre.

Hvis det er noen som burde gå foran i kampen for menns likestilling, burde det være kvinnebevegelsen, framhever han.

– Mange, spesielt unge feminister i dag, inkluderer menn, og alle kjønn, i forståelsen av feminisme, påpeker Saastad.

Han mener FO, fagbevegelsen, lovverket og sånn sett hele samfunnet er bakpå og preget av det han kaller en gammeldags feminisme.

En videreutvikling av feminismeforståelsen i FO og fagbevegelsen er å inkludere gutter og menn som sliter, understreker Saastad.

– Det vil være en moderne feminisme, sier Saastad, som mener at både kvinne- og fagbevegelsen fortsatt ikke forstår menns utfordringer og at i en del tilfeller utsettes også menn for ren diskriminering.

Dette er et eksempel på det siste, mener han: Menn som ikke likestilte omsorgspersoner med kvinner.

Utfordringene

Så hvilke utfordringer har menn, som burde oppta FO og fagbevegelsen, ifølge likestillings- og fagforeningsmann Are Saastad?

Han peker først på helse:

Det er oftere menn enn kvinner som dør av hjerte- og karsykdommer, kreft, diabetes, kols og demens. I Norge lever menn i gjennomsnitt 3,4 år kortere enn kvinner. Forskjell i levealder for kvinner og menn er mye større hvis man også korrelerer med sosial ulikhet: Forskjellen mellom menn som tjener dårligst, sammenlignet med de mennene som tjener best, er enda større enn den er for kvinner.

Menn diskrimineres i barnevernet. Hva gjør Fellesorganisasjonen med det? spør Are Saastad i mannsutvalget.

Menn diskrimineres i barnevernet. Hva gjør Fellesorganisasjonen med det? spør Are Saastad i mannsutvalget.

Skjalg Bøhmer Vold

I mannsutvalget behandler de kapittelet om helse kommende uke.

– Vi har hatt oppmerksomhet rundt kvinners helse siden 70-tallet. Det har kommet tre kvinnehelseutredninger, den siste kom i vår.

Dette er bra, syns Saastad, men mener kjønnssensitiviteten i helsevesenet er fraværende.

Han peker også på barnevernet: Menn diskrimineres der, påpeker Saastad og viser til forskning av Anita Storhaug på NTNU, som han oppsummerer slik: Man har en gjennomgående tendens til å tro at menn har mindre ressurser enn de har, og mindre enn det mødrene har.

– Hva gjør FO med det? utfordrer Saastad.

Han trekker også fram familievernet, som alle par må igjennom ved samlivsbrudd hvis man har barn sammen. Det er langt færre menn (30 prosent) enn kvinner (70 prosent) som tar initiativ til kontakt med familievernet. Det er lite forskning på hvorfor det er slik, ifølge Saastad.

– Men vår erfaring er at menn i større grad oppfatter at familievernet favoriserer kvinner.

Mannsdagen blir ikke markert på FOs landsmøte.

Mannsdagen blir ikke markert på FOs landsmøte.

Skjalg Bøhmer Vold

Vil forandre loven

I likestillingsloven står det at den «tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling». Loven favoriserer kvinner, mener Saastad, og han vil ha med FO og LO på å forandre den.

– Lover kan endre atferd, røykeloven er et eksempel på det. Det er på høy tid å revidere likestillingsloven, sier Saastad, som presiserer at han vil beholde ordlyden om minoriteter.

I LO, og i FO, er det motstand mot kjønnsnøytral likestillingslov.

Når fanden leser Bibelen

Titusener av unge menn skiftet side under valget og stemte på Høyre og Frp, tyder meningsmålingene på. Unge liker ikke at man «syr puter under armene på dem», har vært en forklaring. Dette er en tolkning som om fanden har lest Bibelen, for det er motsatt, mener Are Saastad.

– Unge menn har ikke noe som helst inntrykk av at staten syr pute runder armene på dem, sier Saastad.

Og peker på dette: Unge menn dropper ut av skolen. De taper i utdanning, ikke minst i høyere utdanning. De taper på kjønnsmarkedet. De topper selvmordsstatistikken. 95 prosent av innsatte i fengsel, er menn.

– Fellesorganisasjonen vil ha egen sosialminister. Vil du ha mannsminister?

– Nei. Jeg kan forstå ideen om sosialminister. Men jeg vil ha en likestillingspolitikk som favner alle.

Menn i FO: Delt i synet

I gangene på Folkets Hus i Oslo er det delte meninger om Fellesorganisasjonen bør markere mannsdagen.

– Sorry, men jeg visste ikke at det finnes en mannsdag, sier FO-veteran Odd Ravn. Han er en av tre delegater som har vært på alle landsmøtene siden forbundet ble etablert i 1992.

Han er ikke sikker på om FO bør markere mannsdagen.

– Men jeg er sikker på at vi er opptatt av de problemene mannsdagen tar opp. Også vi i FO vet at unge menn sliter.

Dette er allerede en del av alt arbeidet FO gjør i helse- og sosialpolitikken, mener han.

LES OGSÅ: Olav i FO ble kalt kvinnehater

Karl Hans Braut mener at det ikke er naturlig å markere mannsdagen.

– Vi må inkludere menn på de konferansene vi allerede har, og få menn til å forstå mer av de utfordringene kvinnene har, sier Braut.

Ole Marius Pladsen og Olav Neerland skulle ønske at FO markerer mannsdagen.

– Det hadde vært lurt å gjøre. Det hadde vist tydeligere at FO også jobber med menns utfordringer, sier Pladsen.

– Det er riktig som Odd sier at det skal være en del av alt arbeidet vårt, men når vi sosialarbeidere jobber med denne gruppen, kunne vi benyttet anledningen til å rette oppmerksomhet mot menns utfordringer i tilknytning til mannsdagen, sier Neerland.

Menn på landsmøte i Fellesorganisasjonen: Fra venstre Odd Ravn (Viken), Karl Hans Braut (Rogaland), Ole Marius Pladsen (Innlandet) og Olav Neerland (Innlandet)

Menn på landsmøte i Fellesorganisasjonen: Fra venstre Odd Ravn (Viken), Karl Hans Braut (Rogaland), Ole Marius Pladsen (Innlandet) og Olav Neerland (Innlandet)

Skjalg Bøhmer Vold

Han spør:

– Hvorfor får ekstremmacho Andrew Tate så mange følgere?

 Skal FO være en motkraft til holdninger som Tate har, bør forbundet ifølge Neerland snakke mer om hva de kan gjøre for unge menn med ekstreme holdninger.

– FO bør ta eierskap til sunne perspektiver på likestilling også på menns premisser, mener han og framholder at også kjønnsstereotypier er et problem.

– Vi må opp av grøftene våre og snakke sammen uten å sette kvinner og menns utfordringer opp mot hverandre. 

– Jeg lurer på hvor fagbevegelsen er på mannsdagen.

Are Saastad, mannsutvalget