Etterlyser ny Sandman

Det er 20 år siden en politiker løftet barnevernet inn i en valgkamp. Er det noen som tør denne gangen? spør Inge Kvaran, 1. amanuensis ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.
25.08.2009
10:33
16.12.2013 10:51

solfrid.rod@lomedia.no

For 20 år siden sørget statsråd Matz Sandman for en historisk satsning på barnevernet.

«Nå trengs det et nytt løft – hvilke politikere tar utfordringen og bringer barnevernet inn i valgkampen?», skriver Kvaran i en kronikk i dagens Adresseavisa.

Trenger 1000 nye stillinger

Antall barn med tiltak fra barnevernet har økt kraftig, fra rundt 20 000 i 1996 til godt over 40 000 i dag. Ca 10 prosent av alle norske barn får hjelp av barnevernet i løpet av oppveksten. Barnevernet trenger 1000 nye stillinger straks, i følge Kvaran.

Han understreker imidlertid at mer penger og flere stillinger ikke er nok. Hvis barn og unge i utsatte livssituasjoner skal få kvalifisert hjelp, må også kompetansen i barnevernet styrkes.

Samfunnsutviklingen stiller økende krave til kunnskap og handlingskompetanse blant ansatte i barnevernet, hevder Kvaran.

Mangler politisk vilje

Han mener NOU-en om kompetanseutvikling i barnevernet, det såkalte Befring-utvalget, gir politikerne en unik sjanse til å gi barnevernet det nødvendige løftet. Her fremmes konkrete forslag som vil bøte på mange av dagens problemer, i følge Kvaran.

Det som mangler er vilje og mot til å løfte de aller mest utsatte barna inn i valgkampen.

At barnevernet er politisk forsømt, henger sammen med hvem som mottar tjenestene, mener Kvaran.

Utdanningene til barnevern er kortere i Norge enn i mange andre land, og er plassert i nederste kategori i statens finansieringssystem for utdanning. Det vil si at det brukes langt mindre penger på å utdannen en barnevernpedagog enn en sykepleier.

«Har det en sammenheng med at tjenestene de gir er til de aller svakeste i samfunnet?», spør Kvaran.

25.08.2009
10:33
16.12.2013 10:51