JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Takk barneminister for at du forstår at langturnus er tryggest for barn!

Når ansatte jobber tredelt turnus, kommer det nye voksne hver åttende time. Langturnus bidrar derimot til å skape en mer normal hverdag for barn som bor på institusjon.
De fleste barn og unge sier at langturnus er den turnusen som oppleves tryggest og mest nyttig, skriver Forandringsfabrikken. . 

De fleste barn og unge sier at langturnus er den turnusen som oppleves tryggest og mest nyttig, skriver Forandringsfabrikken. . 

Colourbox

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens meninger. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til Fontene her.

Regionledelsen i Bufetat sør har lagt ned forbud mot å bruke langturnus i barnevernsinstitusjon. Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) slår ned på forbudet, og har gjennom et styringsbrev til Barne-, ungdoms, og familiedirektoratet (Bufdir) for 2023 gitt klar beskjed om at alle turnusordninger, inkludert langturnus, skal kunne tas i bruk i alle de fem regionene i Bufetat.

Forandringsfabrikken har gjennom undersøkelser hentet inn svar fra barn og unge på barnevernsinstitusjon siden 2009. Igjen og igjen har de fleste barn og unge sagt at langturnus er den turnusen som oppleves tryggest og mest nyttig. Institusjonen er hjemmet deres i den perioden de bor der. 

Langturnus skaper forutsigbarhet og trygghet, fordi de ansatte er sammen med dem over en litt lengre periode. De samme voksne er der når barna og ungdommene legger seg om kvelden, står opp, og når de kommer hjem fra skolen. Barna og ungdommene får en følelse av institusjonen er mer likt et hjem, og ikke bare en arbeidsplass for ansatte.

Takk Kjersti Toppe for at du forstår at langturnus er viktig og for at du sier så tydelig fra. Barn som bor på institusjon har ofte opplevd mye vondt i livene sine. Mange av disse barna har vokst opp i hjem hvor det har vært mye utrygghet og ofte har de lite tillit til voksne. Da er det siste de trenger å bo på en barnevernsinstitusjon hvor det er så stor utskiftning av ansatte at de ikke tør å åpne seg for de voksne der. 

Barn peker på at tredelt turnus innebærer en rekke negative konsekvenser. Opp mot 20 voksne kan være innom institusjonen i løpet av ett døgn. For mange barn er det vanskelig å bli trygg på de ansatte når de skifter så ofte og det gjør det vanskeligere for ansatte å komme tett nok på til å kunne hjelpe. Tredelt turnus gjør at det går mye tid hver dag til overlapp mellom ansatte. Det kan skape mer uro på institusjonen og barn kan føle at overlapp har høyere prioritet enn å være med barna. Denne turnusen kan også gjøre det vanskeligere å planlegge turer og aktiviteter med ansatte. Det kommer nye folk hver åttende time.

Turnus i barnevernet: – Dette er tydelig ordre fra statsråden

Mange barn sier at langturnus på sin side bidrar til å skape en mer normal hverdag for barn som bor på institusjon. Ansatte får mer tid til å bli kjent med barnet, og det blir lettere for voksne å få tillit fra barnet. For barn så er de ansatte på institusjon ofte de viktigste omsorgspersonene barnet har. Turnusordninger avgjør mye om hvordan hverdagen på institusjon blir, og det viktigste for alle barnevernsinstitusjoner bør være at hverdagen til barna føles forutsigbare og trygge, sånn at det er mest mulig likt et vanlig hjem. 

Å bo på institusjon er i seg selv en ganske unormal situasjon. Barn på institusjon trenger like mye som andre barn, at det er trygt der de bor. Det viktigste for å gjøre institusjoner trygge og nyttige for barn er at de som jobber der oppleves trygge for barn, at barn blir samarbeidet med i alle avgjørelser som handler om dem og at de får hjelp som er laget i samarbeid med dem. For at det skal være mulig, må turnusen legge til rette for at de voksne på institusjonen skal kunne bli voksne som barn kan få tillit til og vil samarbeide med.