Du har rett til et godt arbeidsmiljø, også når du må jobbe hjemme, skriver Mari Lilleng i dette innlegget.

Du har rett til et godt arbeidsmiljø, også når du må jobbe hjemme, skriver Mari Lilleng i dette innlegget.

Privat

Sliter du på hjemmekontoret? Husk at du har et verneombud og en tillitsvalgt!

DEBATT: Flere og flere kjenner hjemmekontoret på kroppen. Dessverre kjenner mange arbeidstakere på at terskelen er høy for å be om tilrettelegging.
11.12.2020
08:43
11.12.2020 08:43

Hadde du et ensomt rom i hjemmet ditt som lengtet etter å føle seg nyttig da du ble sendt på hjemmekontor? De fleste av oss har ikke det.

Det er mange av oss som nå har fått erfare begrensningene til det vi en gang så på som gode kjøkkenstoler. Flere av oss har sofahjørner som stadig blir dypere i setene, etter tyngden av mange, lange timer med hardt arbeid. Kanskje er du en av oss som ikke bare har tatt med oss jobben hjem, men hele veien inn på soverommet og opp i sengen.

Etter hvert som månedene går, snakker jeg med flere og flere som kjenner hjemmekontoret på kroppen. Senebetennelser og ryggsmerter sniker seg innpå og overfaller stadig flere hardtarbeidende kollegaer. Sykemeldingene kommer nå på løpende bånd. Det er mange gode ledere der ute som aktivt jobber med arbeidsmiljøet. Dessverre er det også mange arbeidstakere som kjenner på at terskelen er høy for å gi tilbakemeldinger og be om tilrettelegging. Du er en viktig ressurs for dine kollegaer og ledere. Husk at tjenesten vinner på å beholde deg i jobb, like mye som du vinner på å klare å stå i den.

Kontoret i hjemmet. Du har rett på kontormøbler og utstyret du trenger for å kunne gjennomføre jobben din, uten å få fysiske belastninger. Hvis du kjenner at hjemmekontoret tærer på, prøv å identifisere hva du trenger for at hjemmekontoret skal være et kontor der du ikke bare skal klare deg, men der du skal kunne jobbe godt over tid. En kontorstol, en hev-senk-pult og en skjerm kan for noen være nødvendig for å unngå ryggplager. De som snakker mye i telefonen, kan finne stor hjelp i å ha hodetelefoner med mikrofon tilgjengelig. For de av oss som må referere hver tekstmelding vi sender en klient, kan man komme langt med et ergonomisk tastatur. Smittevern må balanseres mot arbeidsmiljøet, og det er viktig at det blir gjort gode individuelle tilrettelegginger for dem som trenger det.

Husk også at du ikke skal betale for å jobbe. Hvis du får økte utgifter ved hjemmekontor, utenom det den korte veien til kjøleskapet utgjør, er det viktig at du gir beskjed til lederen din. For eksempel er det mange arbeidsplasser gir hjemmekontorgodtgjørelse til dem som har et eget kontorrom i hjemmet. Det er også mange som får dekket ekstra data dersom de ikke har fri data i sitt nettabonnement.

Vi er mer effektive sammen. De fleste trenger å klapp på skulderen og en god utblåsning for at arbeidsdagen skal kjennes vellykket. For mange er sosiallivet på jobb den største dosen sosialliv i vår hverdag, og et nødvendig avbrekk for å opprettholde familiefreden. Ikke bare er det hyggelig å ha tett og god kontakt med arbeidskameratene sine. Det er også utrolig viktig i arbeid med sårbare mennesker, at vi har god kollegastøtte og lederstøtte. På samme måte som du har rett til et fysisk godt arbeidsmiljø, har du også rett til et godt psykososialt arbeidsmiljø.

Du har rett til at det gis mulighet for kontakt og kommunikasjon med kollegaene dine. Jeg vil ikke oppfordre deg til å ta deg tid til debrifing, drøftinger og kaffepauser. Dette er et lederansvar. Jeg vil derfor heller oppfordre deg om å løfte det psykososiale arbeidsmiljøet opp på et høyere nivå, for at ledelsen skal ta ansvar for å skape rammer i jobben som fremmer et godt arbeidsmiljø. Ta for eksempel en runde under personalmøtet og diskuter hvordan dere kan skape arenaer som bidrar til mer og bedre kommunikasjon og samarbeid. Let etter kreative løsninger, for eksempel gjennom videomøter. Bli enige om faste samlingspunkter som faste morgenmøter med kaffe og stemningsrapport, debrifing med en kollega eller leder etter vanskelige klientmøter, og fast, frivillig, felles videolunsj. Slike tiltak er gode for alle, men de er særlig viktige for dem som jobber mye selvstendig og for nye medarbeidere. Det er også ofte disse som opplever høyest terskel for å ta kontakt med kollegaene sine selv. Vi jobber best om vi jobber sammen, og de gode møtene med kollegaene våre utgjør en viktig forskjell for jobben vi gjør.

Er terskelen høy? Opplever du at det er en høy terskel for å be om tilrettelegging eller gi tilbakemeldinger til ledelsen? Husk at du har et verneombud og en tillitsvalgt. Du er medlem av kanskje verdens beste fagforening, og for meg betyr det først og fremst fellesskap. Ta kontakt med verneombud eller tillitsvalgt om du trenger hjelp eller støtte i møte med ledelsen, for å gjøre arbeidet hjemme til et godt hjemmekontor.

11.12.2020
08:43
11.12.2020 08:43