Hvis vi skal oppfylle Stortingets vedtak om å øke andelen ideelle aktører i institusjonsbarnevernet til 40 prosent, må vi stramme inn overfor de kommersielle selskapene, skriver Bjørnar Moxnes i dette innlegget.

Hvis vi skal oppfylle Stortingets vedtak om å øke andelen ideelle aktører i institusjonsbarnevernet til 40 prosent, må vi stramme inn overfor de kommersielle selskapene, skriver Bjørnar Moxnes i dette innlegget.

Jan-Erik Østlie

Skal vi fortsette å sette profittmotiv foran barnevernsbarna?

DEBATT: Nå må KRF tørre å stå ved sitt verdigrunnlag, og stemme med opposisjonen for Rødts forslag, som sikrer at det er det offentlige og de ideelle som skal ha ansvaret for noen av de mest sårbare i samfunnet.
08.12.2020
09:39
08.12.2020 09:39

I dag legger familie- og kulturkomiteen fram sin innstilling på Rødt sitt forslag om å avvikle anbudssystemet i barnevernet. Vi vet godt at Høyre og FrP setter sine venner i de kommersielle selskapene over barn og familiers rettssikkerhet. Men KrF som snakker så varmt om barn og ideelle, kan velge om de vil forsvare en politikk som beriker multinasjonale kommersielle selskap, eller om de denne gangen skal sette barnevernsbarna foran profittmotiv.

Det er fellesskapets ansvar å beskytte utsatte barn og sørge for at alle barn får vokse opp i trygge omgivelser. Utviklingen av barnevernet må være basert på barnas beste, ikke på økonomiske motiv.

Det regjeringsnedsatte velferdstjenesteutvalget har imidlertid konstatert at de som investerer i offentlig finansierte velferdstjenester kan hente ut betydelig gevinst, og at barnevernstjenester er blant de velferdssektorene hvor det tas ut størst gevinst. Det betyr en kraftig uthuling av prinsippet om at beskyttelse av utsatte barn sal være fellesskapets ansvar og at barnas beste og ikke profitt, skal være målsettingen for barnevernet.

I en velferdsstat burde det aldri være et politisk spørsmål om inntjeningshensyn skal veie tyngre enn barnets beste. Men etter at skiftende regjeringer har åpnet opp den norske velferden for private og multinasjonale selskaper med profittmotiv, er dette dessverre likevel blitt en debatt opposisjonen og regjeringen stadig havner i. Nå kan imidlertid KRF sikre at vi tar et viktig steg i retning å gjenreise prinsippet om at barnas beste skal komme først. I 2018 vedtok nemlig Stortinget med bredt flertall å øke andelen ideelle aktører i institusjonsbarnevernet til 40 prosent, et forslag som ble fremmet av KRF selv. Men for å få til det, er vi nødt til å stramme inn overfor de kommersielle selskapene, som har bidratt til å skyve de ideelle aktørene ut. Nå må KRF tørre å stå ved sitt verdigrunnlag, og stemme med opposisjonen for dette forslaget som sikrer at det er det offentlige og de ideelle som skal ha ansvaret for noen av de mest sårbare i samfunnet.

For spørsmålet er ganske enkelt: skal barnevernstjenester omsettes i et marked og dermed styres etter mekanismer som priskonkurranse, forretningshemmeligheter og profittmaksimering? Eller er det på tide med en ny kurs?

Rødt ønsker en ny kurs velkommen med åpne armer. Første steg i denne kursen er å samle opposisjonen og KrF om å enes i å sikre at eierskap og drift i barnevernet er et offentlig ansvar, som ideelle aktører kan bistå igjennom langsiktige samarbeidsavtaler. Kvalitet og tilbud skapes av de ansatte i tjenesten, ikke finansfondsforvaltere i skatteparadis. Skal vi lykkes med å bygge et barnevern alle kan ha tillit til må det være krystallklart at vi setter barnas beste og de ansatte foran enkelteieres ønske om store fortjenester.

Rødt er klare for et politisk samarbeid om å sikre tilbudet til sårbare barn og unge, er KrF?

08.12.2020
09:39
08.12.2020 09:39