Foto er fra boka «Klokhet om vold og overgrep».

Foto er fra boka «Klokhet om vold og overgrep».

Hanna Skotheim

Avvergeplikten:

Melder du vold og overgrep til politi eller barnevern uten å ha snakket med barnet det gjelder først, kan du bryte barns grunnleggende rettigheter

DEBATT: Når voksne melder uten å først ha snakket med barnet om det, opplever mange at de mister kontrollen over livet sitt og mange blir veldig redde, skriver fem fra Forandringsfabrikken.
10.12.2020
16:02
10.12.2020 16:22

I går publiserte Fontene saken: «Visste du at du kan ha en lovpålagt plikt til å prøve å stoppe vold og overgrep?» Saken løfter avvergingsplikten, og viser at det kan være straffbart dersom man ikke melder når man mistenker at noen blir utsatt for vold eller overgrep.

Folk skal bry seg, og det vonde barn opplever må ta slutt. Samtidig må barns rettigheter sikres når avvergingsplikten løftes som viktig for å stoppe vold og overgrep.

Det haster mer for voksne enn for barn

I høst lanserte Forandringsfabrikken Kunnskapssenter boka «Klokhet om vold og overgrep». I boka deler 500 barn som har opplevd vold og overgrep i nære relasjoner sine erfaringer og gir råd til god praksis. Sentralt i boka er hvordan det barn forteller, kan beskyttes.

Funnene i boka er alvorlig og viser at når et barn begynner å fortelle, eller når en voksen er bekymret for et barn, kan voksne få det travelt med å hjelpe. Det barn forteller til én utvalgt voksen, kan da i beste mening fortelles raskt videre til andre voksne uten at dette først er avtalt med barnet.

Når voksne melder uten å først ha snakket med barnet om det, opplever mange at de mister kontrollen over livet sitt og mange blir veldig redde. Hemmeligheter de kan ha båret på i mange år, blir brått delt med mange, uten at de vet. Redselen gjør at noen barn velger å trekke tilbake eller endre det som de har fortalt. Mange har da gått tilbake til et liv i vold eller overgrep. Noen barn har opplevd at mamma og pappa fikk vite om hva de har sagt, og de fikk det verre etter å ha fortalt.

Barn har rett til å bli snakket med før voksne avverger

Alle barn har rett til å få vite og få uttale seg fritt før noe de har fortalt til en voksen i det offentlige, fortelles videre. Dette gjelder for foreldre eller andre fagfolk og i alle forhold som berører barnet, også når et barn er utsatt for vold eller overgrep. Denne rettigheten understrekes i FNs barnekonvensjon, som er Norges høyeste lovverk etter Grunnloven.

Når en voksen deler videre informasjon om at et barn blir utsatt for vold eller overgrep, angår dette barnet i stor grad. Når voksne får vite at et barn er utsatt for vold eller overgrep, må den voksne derfor spørre: Hvordan kan jeg nå best sikre tryggheten til dette barnet? Hva kan skje inni barnet hvis jeg melder til politi eller barnevern? Hvem haster dette mest for?

Ingen kjenner risikosituasjonen så godt som de som lever med en voldsutøver selv. Dette gjelder både voksne og barn. På vegne av alle utsatt for vold eller overgrep, håper vi at den som er bekymret for at noen blir utsatt for vold eller overgrep finner en anledning til å snakke med den utsatte, og høre dens mening før noe meldes videre til politi eller barnevern. Dette gjelder også barn.

Barn har rett til å få denne informasjonen og få uttale seg fritt. Som voksen har du en plikt til å sikre at det skjer.

Spørsmål du kan stille barn før du melder til politi eller barnevern

• Er du mye redd? Er du lei deg? Er du sint?

• Vet du hva voksne ikke har lov til å gjøre med barn?

• Hvordan kjennes det inni deg nå?

• Hva kan vi gjøre nå, tenker du?

• Jeg blir redd for at det skal skje noe dumt med deg, hva tenker du?

• Hvordan kan jeg hjelpe deg best mulig?

• Når skjedde det? Skjer det ofte? Har det skjedd mange ganger?

• Tror du at det vonde skjer med noen andre enn deg?

• Har du fortalt om dette til noen andre før?

Skriv ned det barnet sier. Dette kan du ta vare på til det eventuelt trengs av politiet eller barnevern. Men gi aldri notatene videre uten å ha avtalt det med barnet.

(Kilde: Forandringsfabrikken. Spørsmålene er laget av barn som har opplevd vold eller overgrep)

«Klokhet om vold og overgrep»

• 500 barn og unge som har opplevd vold og overgrep i nære relasjoner, deler sine erfaringer og gir råd til god praksis.

• Fagfolk fra barnehage, skole, barnevern, helsetjenester og politi som alle bidrar også med sin kunnskap.

• Sentralt i boka er hvordan barnet kan følges opp på en trygg måte, og hvordan det de forteller, kan beskyttes.

• Boka er for studenter som utdanner seg til å arbeide med barn og unge, for barnehagelærere, lærere, sykepleiere, helsesøstre, tannleger, psykologer, politi, barnevernspedagoger og sosionomer.

• Den er også nyttig for politikere, byråkrater og andre som vil forstå og bidra til å forebygge vold i nære relasjoner.

(Kilde: Forandringsfabrikken)

10.12.2020
16:02
10.12.2020 16:22

Spørsmål du kan stille barn før du melder til politi eller barnevern

• Er du mye redd? Er du lei deg? Er du sint?

• Vet du hva voksne ikke har lov til å gjøre med barn?

• Hvordan kjennes det inni deg nå?

• Hva kan vi gjøre nå, tenker du?

• Jeg blir redd for at det skal skje noe dumt med deg, hva tenker du?

• Hvordan kan jeg hjelpe deg best mulig?

• Når skjedde det? Skjer det ofte? Har det skjedd mange ganger?

• Tror du at det vonde skjer med noen andre enn deg?

• Har du fortalt om dette til noen andre før?

Skriv ned det barnet sier. Dette kan du ta vare på til det eventuelt trengs av politiet eller barnevern. Men gi aldri notatene videre uten å ha avtalt det med barnet.

(Kilde: Forandringsfabrikken. Spørsmålene er laget av barn som har opplevd vold eller overgrep)

«Klokhet om vold og overgrep»

• 500 barn og unge som har opplevd vold og overgrep i nære relasjoner, deler sine erfaringer og gir råd til god praksis.

• Fagfolk fra barnehage, skole, barnevern, helsetjenester og politi som alle bidrar også med sin kunnskap.

• Sentralt i boka er hvordan barnet kan følges opp på en trygg måte, og hvordan det de forteller, kan beskyttes.

• Boka er for studenter som utdanner seg til å arbeide med barn og unge, for barnehagelærere, lærere, sykepleiere, helsesøstre, tannleger, psykologer, politi, barnevernspedagoger og sosionomer.

• Den er også nyttig for politikere, byråkrater og andre som vil forstå og bidra til å forebygge vold i nære relasjoner.

(Kilde: Forandringsfabrikken)