Barnevernspedagoger og vernepleiere finnes over alt, du trenger ikke lete lenge for å finne noen du kan gi litt ekstra oppmerksomhet i dag, skriver Marit Selfors Isaksen, leder for vernepleierne i FO.

Barnevernspedagoger og vernepleiere finnes over alt, du trenger ikke lete lenge for å finne noen du kan gi litt ekstra oppmerksomhet i dag, skriver Marit Selfors Isaksen, leder for vernepleierne i FO.

Ole Martin Wold

Gratulerer med dagen alle barnevernspedagoger og vernepleiere!

I dag er dagen da du kan gi disse nøkkelpersonene i velferdsstaten en ekstra klem eller et klapp på skulderen, oppfordrer FO.
01.10.2018
23:24
01.10.2018 23:24

2. oktober hvert år markerer sosialpedagoger over hele verden den internasjonale sosialpedagogdagen. I Norge er det barnevernspedagoger og vernepleiere som er sosialapedagoger.

Mange tusen barnevernspedagoger og vernepleiere jobber hver dag for inkludering og sosial rettferdighet og for å gjøre livet bedre for barn og voksne som lever i sårbare situasjoner. Dette er stolte ansatte som er glad i jobben sin og som fortjener oppmerksomhet. I dag er dagen da du kan gi disse nøkkelpersonene i velferdsstaten en ekstra klem eller et klapp på skulderen.

Barnevernspedagoger og vernepleiere står daglig i krevende situasjoner i møte med mennesker som har det vanskelig. Ofte med for lite ressurser, som mangel på gode og riktige tiltak eller nok og riktig kvalifisert bemanning. De finnes i barnevernet, i skolen, på institusjoner, i kommunene, i psykisk helsearbeid, i arbeid med mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, i rusomsorg, i kriminalomsorg. Kort sagt; de er overalt, og du trenger ikke lete lenge før du finner en du kan gi litt ekstra oppmerksomhet i dag.

FNs barnekonvensjon og FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne er viktige utgangspunkt for arbeidet som barnevernspedagoger og vernepleiere gjør. Profesjonene er garantister for at barns rettigheter ivaretas og for at personer med nedsatt funksjonsevne inkluderes i samfunnet vårt.

Fellesorganisasjonen (FO) ønsker alle barnevernspedagoger og vernepleiere til lykke med dagen. Som fagforening og profesjonsforbund understreker vi at medarbeidere innen våre profesjoner har den kompetansen som trengs både i arbeidet med å bygge gode oppvekstmiljøer og i å gi helt avgjørende støtte til mennesker i vanskelige livssituasjoner og til barn, ungdom og familier med behov for tilrettelegging.

Bruk dagen til å gjøre stas på alle barnevernspedagogene og vernepleierne! De fortjener det!

01.10.2018
23:24
01.10.2018 23:24