CELLULOSE VINNER: Papirutgaven er en soleklar vinner blant Fontenes, så også blant pensjonistene i FO Drammen.

CELLULOSE VINNER: Papirutgaven er en soleklar vinner blant Fontenes, så også blant pensjonistene i FO Drammen.

Eirik Dahl Viggen

Fontene holder oss oppdatert

06.11.2015
10:42
06.11.2015 10:47

Vi har diskutert Fontene på vårt møte 19. oktober, og kom fram til følgende: FOs pensjonistgruppe, Drammen ønsker å beholde Fontene i papirformat og med samme utgivelsesfrekvens som i dag.

Fontene er med på å holde studenter, yrkesutøvere og pensjonister oppdatert på fagfeltet. Og på temaer som bør angå og engasjere oss.

Fontene er den viktigste grunnen til at vi som pensjonister ønsker å opprettholde vårt medlemskap i FO.

Selv om alle vi i pensjonistgruppa har nettilgang, foretrekker vi å lese fagbladet vårt på papir.

Vi synes også det er praktisk å kunne bla tilbake til artikler av spesiell interesse. På vårt siste møte i FOs pensjonistgruppe tok vi utgangspunkt i Fontene nr. 9 og 10 for å få innspill til spørsmålet om hvorvidt bladet er viktig for oss.

Fontene har aktualitet og bredde i sin informasjon. Dette ønsker vi skal opprettholdes.

Når det gjelder omtale av kongressen, ønsker vi full åpenhet og en balansert framstilling.

Og til sist; redaktørplakaten må selvfølgelig alltid gjelde.

Fontene er den viktigste grunnen til at vi som pensjonister ønsker å opprettholde vårt medlemskap i FO.

06.11.2015
10:42
06.11.2015 10:47