FO har andre informasjons- og kommunikasjonsbehov i dag enn i 2007, skriver forbundsleder Mimmi Kvisvik i dette innlegget.

FO har andre informasjons- og kommunikasjonsbehov i dag enn i 2007, skriver forbundsleder Mimmi Kvisvik i dette innlegget.

Eirik Dahl Viggen

En vurdering av FOs samlede kommunikasjonsressurser

12.10.2015
10:38
12.10.2015 11:24

Tidligere leder i LO Media, Nicolas Kippenbroeck, stiller spørsmål ved landsstyrets vedtak om å sette ned en arbeidsgruppe som utreder videre drift av Fontene. Gruppens utredning blir et bidrag inn i landsstyre-saken om FOs helhetlige kommunikasjons- og mediearbeid, heter det i vedtaket fra landsstyret i juni i år.

Les også: Stygt angrep på Fontene

Bakgrunnen for dette vedtaket er todelt. FOs landsstyre har ikke hatt en helhetlig gjennomgang av Fontenes formål siden 2007. Det er derfor på tide å evaluere det, se på om formålet fortsatt er hensiktsmessig, og om det, eventuelt, er behov for justeringer/endringer.

FO har andre informasjons- og kommunikasjonsbehov i dag enn i 2007. Det er derfor nødvendig å vurdere alle informasjonskanaler- og ressurser FO har, inkludert Fontene. Vi må se helhetlig på hva vi har behov for, og hvordan vi best kan nå forbundets mål om best mulig kommunikasjon med medlemmer, tillitsvalgte, samarbeidspartnere, politikere og andre.

Arbeidsgruppen vil legge fram sin anbefaling for arbeidsutvalget og landsstyret. Før endelig behandling og beslutning i landsstyret, vil en helhetlig kommunikasjonsstrategi bli satt på dagsorden i forbindelse med ulike tillitsvalgtsamlinger FO har i høst.

12.10.2015
10:38
12.10.2015 11:24