Fontenes dekning av FO-kongressen skapte mye frustrasjon blant medlemmer og delegater, skriver Mona Nilsne i dette innlegget.

Fontenes dekning av FO-kongressen skapte mye frustrasjon blant medlemmer og delegater, skriver Mona Nilsne i dette innlegget.

Solfrid Rød

Svar til Nicolaas Kippenbroeck

En hissig Mona Nilsen

12.10.2015
10:41
12.10.2015 11:26

Det er fornøyelig å lese i Fontene at Nicolaas Kippenbroeck betegner meg som hissig over at Fontene la ut det offisielle opptaket av forbundslederens valgtale. Hvis du hadde kjent meg eller mitt nordnorske lynne, kan jeg love at du ville merket det om jeg var hissig – på en helt annen måte.

Les også: Et stygt angrep på Fontene

La meg derfor sitere mine kommentarer til videoen som ble lagt ut på Fontenes facebookside 25. mars 2015:

«Rart at ikke Fontene også legger ut valgkomiteens innlegg med deres begrunnelser. Det er jo en historie bak tross alt - eller hva Solfrid? Er jo en historie bak tross alt...»

«For å belyse denne saken - hvorfor Mimmi faktisk sa det hun gjorde burde kommet frem. Da først mener jeg at begge sider blir belyst. Media og Fontene har mye makt. Vinklingen og hva man legger ut, setter ofte dagsorden på sakene. Derfor min oppfordring til Fontene når de først velger å legge Mimmis innlegg ut.»

Hva er det jeg prøver å si her? Det er svært mange som ikke var tilstede på kongressen og da mener jeg det er rett og rimelig at de får med seg hele valget. Dette var en veldig spesiell og vanskelig situasjon for alle som var der. Valgkomiteens begrunnelse var svært grundig og det ble fremmet benkeforslag på Ellen Galaasen. Mimmis valgtale sa noe om hennes motivasjon for å ta gjenvalg og hvilke premisser hun måtte ha for å kunne gjøre det. Det samme gjorde nestleder samt ett innstilt AU-medlem. Dette kommer heller ikke frem i videoen som ble lagt ut.

Kippenbroeck skriver: «Den samme Nilsen gjør seg for øvrig til ytringsfrihetens varme forsvarer i en sak i Fontene på nett.» Ja, herr Kippebroeck, jeg skal være ytringsfrihetens varme forsvarer, og det akter jeg å være også på vegne av meg selv som medlem i FO, som fylkesleder for FO Nordland , kongressdelegat og landsstyrerepresentant, og ikke minst på vegne av våre frustrerte medlemmer og delegater på kongressen. Fontenes framstilling har skapt mye frustrasjon blant medlemmer og ikke minst for delegatene på kongressen som hadde lagt ned hundrevis av timer for å skape et fremtidsrettet og sterkt FO. De kjenner seg ikke igjen i fremstillingen fra Fontene, og innspillet mitt; «I ytringsfrihetens navn» sier noe om det. Men dette, Kippenbroeck, er en historie du tydeligvis ikke kjenner.

FO skal tåle å bli sett i kortene, ta imot både ris og ros. Det må også Fontene gjøre.

Avslutningsvis vil jeg minne om Fontenes formålsparagraf som ble revidert av Landsstyret i 2010: «Fontene er et medlemsblad for Fellesorganisasjonen (FO) og utgis for å styrke FOs identitet både som profesjonsforbund og som fagforening».

Som landsstyrerepresentant synes jeg det er selvsagt at landsstyret forbeholder seg retten til å vurdere om vi til enhver tid bruker midler til informasjon og kommunikasjon på en hensiktsmessig måte, herunder Fontene.

Fontenes framstilling har skapt mye frustrasjon blant medlemmer og ikke minst for delegatene på kongressen.

12.10.2015
10:41
12.10.2015 11:26

Mest lest