JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
For å styrke barnevernet må hele laget ta ansvar, og politiske prioriteringer må legge til rette for det, skriver Hanne Glemmestad og Ole Henrik Kråkenes i dette debattinnlegget.

For å styrke barnevernet må hele laget ta ansvar, og politiske prioriteringer må legge til rette for det, skriver Hanne Glemmestad og Ole Henrik Kråkenes i dette debattinnlegget.

Hanna Skotheim

Diskusjonen om kvalitet i barnevernet kan ikke bare handle om de ansatte i tjenesten

FO er bekymret for at kvaliteten i barnevernets arbeid i altfor stor grad er avhengig av den enkelte kontaktperson. Vi må forstå barnevernet som en del av et større hjelpeapparat.
11.05.2022
10:29
11.05.2022 10:54

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens meninger. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til Fontene her. 

Barnevernet skal ivareta de mest sårbare blant oss. Barn og familier som får hjelp fra barnevernet trenger en tjeneste som er tilgjengelig og kompetent. Men mer enn det; de trenger et helhetlig tiltaksapparat med rause velferdsordninger, en inkluderende skole og gode oppvekstarenaer.

Å avgrense diskusjonen om kvalitet i barnevernet til bare å handle om de ansatte i tjenesten, mener Fellesorganisasjonen (FO) blir feil.

Helsetilsynet lanserte nylig en rapport etter sitt landsomfattende tilsyn der det fremkommer lovbrudd i 9 av 10 undersøkte barneverntjenester. Avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Børge Tomter, mener det er noe alvorlig galt med norsk barnevern. Barneombudet og Redd Barna har gitt uttrykk for bekymring over at de samme sviktområdene avdekkes igjen og igjen.

Det er ikke rart at det skaper reaksjoner når barn og foreldre ikke får den hjelpen de har behov for. FO er bekymret for at kvaliteten i barnevernets arbeid i altfor stor grad er avhengig av den enkelte kontaktperson.

Vi må forstå barnevernet som en del av et større hjelpeapparat. Alt ansvar kan ikke plasseres hos en etat alene.

For å sikre en god utvikling av barnevernet må systemet og strukturene rundt være på plass. I FO organiserer vi tusenvis av sosialarbeidere som hver dag går på jobb for å følge opp barn og foreldre som har behov for hjelp fra barnevernet. Men våre medlemmer trenger støtte fra både politikere og andre deler av hjelpeapparatet for å kunne ivareta sitt samfunnsmandat.

Nylig var LO-leder Peggy Hessen Følsvik og forbundsleder i FO, Mimmi Kvisvik, på besøk hos barnevernstjenesten i Østre Toten. Her har FO sin tillitsvalgt kjempet en lang kamp for å beholde årsverk som var planlagt kuttet i kommunebudsjettet. I møte var de ansatte tydelige på hva som kreves for å sikre gode tjenester: flere ansatte for å ha tid til å gjøre en god jobb, mer ressurser for å utvikle hjelpetiltak, kompetansehevende tiltak uten at de må jobbe dobbelt for å ta igjen det tapte, og mer tid og mulighet til å jobbe på tvers i kommunen.

Kvalitet og forsvarlighet i barnevernet forutsetter at tjenesten er tilstrekkelig prioritert i budsjettbehandlinger. Trygge og forsvarlige arbeidsforhold er en forutsetning for gode tjenester. Derfor må det sikres at ansatte har arbeidsforhold som legger til rette for god oppfølging av barn og familier, veiledning på faglige problemstillinger, kontinuerlig kompetanseutvikling og ikke minst sikre at fagfolk med lang erfaring ikke slutter i tjenesten. Vi anbefaler at det blir gjort en reell kartlegging av de økonomiske behovene i barnevernet.

En vesentlig del av kvalitetsutviklingen handler om kompetansehevende tiltak. FO har støttet de vedtatte kompetansekravene i barnevernet, men vi mener satsingen må bli tydeligere. Den enkelte tjeneste må kunne prioritere systematisk veiledning, lederutvikling og kontinuerlig kompetanseutvikling for de ansatte, som en del av sin virksomhet. For øvrig er barnevernspedagog- og sosionomutdanningene – altså de profesjonsutdanningene som kvalifiserer til arbeid i barnevernet – altfor dårlig finansiert. Her trengs det et utdanningspolitisk løft.

Trygge og forsvarlige arbeidsforhold er en forutsetning for gode tjenester.

Videre må vi styrke kvalitetssikring og systematisk læring i barnevernet. FO har lenge etterlyst en autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer, noe som også vil omfatte de ansatte i barnevernet.

I tillegg mener vi at Statens Undersøkelseskommisjon (Ukom) bør få utvidet sitt mandat til å omhandle barnevernsfeltet, som et bidrag til å utvikle en lærende organisasjon. Samtidig må kommuneadvokater og fylkesnemndene være sitt ansvar bevisst når det kommer til kvalitetssikring og etterprøving av barnevernet sitt arbeid.

Ikke minst må vi forstå barnevernet som en del av et større hjelpeapparat. Alt ansvar kan ikke plasseres hos en etat alene. FO har støttet barnevernsreformen, fordi den vektlegger forebyggende arbeid og tidlig innsats på tvers av tjenester.

Da må vi sikre gode barnehager, flere miljøterapeuter og mer tverrfaglighet i skolen, og rausere velferdsordninger som gir alle familier mulighet til å leve gode liv. For å styrke barnevernet må hele laget ta ansvar, og politiske prioriteringer må legge til rette for det.

11.05.2022
10:29
11.05.2022 10:54