JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Tommy Aasmundsen (hovedtillitsvalgt i Østre Toten kommune) og Veronicha Johnsen (plasstillitsvalgt i barnevernstjenesten) skrev bekymringsmelding til politikerne i Østre Toten tidligere i år. De er bekymret for hva som skjer hvis tre stillinger blir kuttet neste vår.

Tommy Aasmundsen (hovedtillitsvalgt i Østre Toten kommune) og Veronicha Johnsen (plasstillitsvalgt i barnevernstjenesten) skrev bekymringsmelding til politikerne i Østre Toten tidligere i år. De er bekymret for hva som skjer hvis tre stillinger blir kuttet neste vår.

Privat

Barnevernstjeneste skal kutte tre stillinger. Nå har sykefraværet gått opp, og ansatte vurderer å slutte, ifølge tillitsvalgt

Ansatte i barnevernstjenesten i Østre Toten sendte en bekymringsmelding til politikerne i kommunen tidligere i høst. Så kom beskjeden om at fire stillinger blir kuttet neste vår.
13.10.2021
16:09
13.10.2021 17:49

simen@lomedia.no

– Det føltes som en likvidering av bekymringsmeldingen vi sendte, sier plasstillitsvalgt Veronicha Johnsen i barnevernstjenesten.

Saksbehandlere vil slutte

I går ble antall stillinger som skal kuttes justert ned til tre. Det betyr at antall saksbehandlere i barnevernstjenesten Innlandet-kommunen reduseres fra 22 til 19.

I desember skal politikerne fatte det endelige vedtaket.

Planene om kutt har skapt redsel og utrygghet blant de ansatte i barnevernet. Veronicha Johnsen sier at kollegene er skuffet og sinte.

– Per i dag vet jeg om åtte saksbehandlere hos oss som har søkt stillinger andre steder, fordi de er redd for å bli omplassert. Mange føler at det er utrygt her nå, sier Johnsen til Fontene.

Tillitsvalgt er redd for kommunens rykte

Sammen med hovedtillitsvalgt i kommunen, Tommy Aasmundsen, skrev hun bekymringsmelding til politikerne. Der stilte de spørsmål om hvordan barnevernstjenesten skal klare å ivareta forsvarlige tjenester etter lov om barnevernstjenester for barna og ungdommene i Østre Toten fra nyttår.

Da trer den nye barnevernsreformen i kraft. Det gir kommunene flere oppgaver og mer ansvar, i tillegg til krav om økt kompetanse.

«Hva har politikerne og ledelse tenkt å gjøre med rammetilskuddet og behov for økte økonomiske rammer for å imøtekomme lovpålagte oppgaver?» står det i bekymringsmeldingen.

Svaret fra politikerne ble altså å redusere antall stillinger.

– Vi har vært en veldig stabil og faglig sterk tjeneste, med høy kompetanse. Da statsforvalteren hadde tilsyn her, fikk vi ros, og det er vi stolte av. Vi har et godt rykte utad, men nå er vi bekymret for ryktet vårt, sier Johnsen.

– Kan bli halvert innen 2025

Hun er redd barnevernstjenesten ikke lenger vil kunne følge opp alle bekymringsmeldingene som kommer inn, og at barn ikke skal få hjelp de har krav på. Hun frykter også at de ansatte med høyest kompetanse vil søke seg vekk fra barnevernstjenesten i Østre Toten.

– Det er de som vil først få jobb andre steder. Jeg tror kommunen tenker veldig kortsiktig her, og jeg er redd for at vi må bygge opp barnevernstjenesten på nytt igjen fra bunnen. Vi er bekymret for hvilken kompetanse vi sitter igjen med når kommunen er ferdig med kuttene, sier Johnsen.

Hun merker at planene om kutt går utover arbeidsmiljøet. Som tillitsvalgt opplever hun at sykefraværet er høyt om dagen.

– Det er ingen langtidssykmeldinger, men folk har nok en lavere terskel for å være hjemme. Det blir en del prat om situasjonen, som igjen øker usikkerheten. Det blir vanskeligere å ha tiltro til ledelsen og arbeidsstedet.

I kommunens økonomiplan er det planlagt ytterligere årlige kutt fram til 2024.

– Hvis kuttene gjennomføres, sitter vi igjen med halvparten av oss i 2025. I barnevernstjenesten har vi ikke andre steder å kutte enn i saksbehandlerstillinger, sier Johnsen.

– Fullstendig ansvarsløst

Olav Neerland, fylkesleder i FO Innlandet, mener det er fullstendig ansvarsløst av kommunen å kutte stillinger i barnevernet samtidig som en ny barnevernsreform er på trappene. Han mener det er å gå baklengs inn i fremtiden.

Olav Neerland, leder av FO Innlandet, mener det er fullstendig ansvarsløst av kommunen kutte stillinger i barnevernstjenesten.

Olav Neerland, leder av FO Innlandet, mener det er fullstendig ansvarsløst av kommunen kutte stillinger i barnevernstjenesten.

Privat

– Jeg har vært med i mange år, og har sett at det har skjedd justeringer i barnevernet enkelte steder, men det har aldri blitt kuttet så mange stillinger i en så liten barnevernstjenestene, samtidig som behovet for ansatte øker. Det har andre kommuner i Innlandet forstått, sier han.

– Er det andre kommuner som øker antall ansatte?

– Ja, i andre kommuner er det snakk om hvor stor økning man skal ha, i hvert fall ikke å kutte. Ikke et eneste sted i Innlandet, sier han.

Tilbakeviser at det foreligger en plan

Ole Magnus Stensrud, kommunaldirektør i Østre Toten kommune, avviser at det ligger planer for å halvere barnevernstjenesten de neste årene.

– Det er en nedskalering i år, og når det gjelder ytterligere tiltak, vil vi jobbe med det i 2022. Det foreligger ikke en konkret plan på tjenestene. Nå kommer også barnevernsreformen, og vi kjenner ikke helt konsekvensen av det ennå, sier Stensrud.

Han trekker fram barnevernsreformen som en av to årsaker til at kommunen til våren skal kutte tre saksbehandlerstillinger.

Kommunen har hatt flere plasseringer av barn i fosterhjem og på institusjon enn snittet i norske kommuner.

Vil ha mer penger fra staten

Når kommunene nå må betale en større del av utgiftene, vil det bli 1,7 millioner kroner dyrere for Østre Toten, ifølge kommunedirektøren.

– Jeg støtter målet med reformen, som handler om å ha mer forebyggende aktivitet, og jobbe på tvers slik at vi får færre plasseringer, men økonomisk er det veldig problematisk, sier han.

Stensrud mener det i årets statsbudsjett burde vært bevilget mer penger til barnevernet i kommunene.

– Ja, i en overgangsperiode burde vi vært sikret økonomisk, mener han.

– Utfordrende situasjon

Vil dere kunne levere forsvarlige barnevernstjenester med disse kuttene?

– Vi legger fram noe vi mener er forsvarlig, men det er selvsagt krevende. Det krever mer av andre bidragsytere, som skoler, barnehager og helsestasjonen.

Men dere skal også kutte i disse tjenestene, hvordan skal de kunne bidra mer?

– Det er riktig. Vi er i en utfordrende situasjon, og det vil kreve mer av oss. Vi må bli flinkere til å jobbe på tvers.

– Står det dårlig til med økonomien i Østre Toten siden dere kutter?

– Ikke spesielt dårlig, men vi har brukt mer penger enn gjennomsnittet på blant annet barnevern og skole. Vi må tilpasse oss de økonomiske rammene vi har, svarer Stensrud.

Utelukker ikke oppsigelser

Kommunaldirektøren ser ingen annen utvei enn å kutte de tre stillingene.

– Ja, vi ser at vi har utfordringer med å få balanse i budsjettet, spesielt innenfor helse og velferd. Vi har ingen andre steder å ta det fra.

– Så tre stillinger vil forsvinne til våren?

– Ja, det er det vi planlegger.

– Betyr det at noen vil bli sagt opp?

– Det er for tidlig å si. Østre Toten er en stor arbeidsgiver, og de som jobber der har kompetanse som vi har behov for andre steder. Nå får vi først avvente til kommunestyret har vedtatt rammene, så får vi gjennomføre nedbemanningen. Vi har informert tillitsvalgte og ansatte om situasjonen, sier kommunedirektøren.

– Tar uro på alvor

De tillitsvalgte i barnevernstjenesten er bekymret for at det blir lite attraktivt å søke jobb i barnevernstjenesten i Østre Toten, at tjenesten får dårlig omdømme, at usikkerhet i arbeidshverdagen er belastende for de ansattes helse og at stort press og arbeidsmengde skal påvirke arbeidsmiljøet.

– At ansatte blir urolige når det skjer endringer, er noe vi tar på alvor. Vi ønsker å beholde kompetansen, men vi er i en situasjon med omstilling. Nå legger vi fram dette, så får vi se hva politikerne våre gjør. I alle omstillinger blir det usikkerhet, og jeg forstår at de ansatte synes det er vanskelig, sier Stensrud.

At sykefraværet skal ha gått opp etter at planene om kutt ble kjent, tar Stensrud på alvor.

– Hvis det er et problem, skal vi ta fatt i det, sier han.

Vil kjempe videre

Plasstillitsvalgt Veronicha Johnsen sier at kommunen har langt flere bekymringsmeldinger enn de sammenlignbare kommunene som bruker mindre penger på barnevern. Hun mener det derfor er uforsvarlig å kutte i budsjettene.

– Vi kan ikke kutte i budsjettene og håpe at andre tjenester, som også skal kutte i sine budsjetter, skal ivareta barna. Hvis kommunen hadde rustet opp andre tjenester til barn og unge, kunne man kuttet stillinger i barnevernet på sikt, sier Johnsen, og understreker:

– Vi ønsker jo heller ikke at barn skal være barnevernsbarn.

Hun har nå satt ned en gruppe med ansatte i barnevernstjenesten som skal skrive et nytt varselbrev til politikerne i kommunen.

– Kuttene er ikke vedtatt ennå. Jeg håper vi kan endre på det, selv om jeg ikke helt tror på det, sier Johnsen.

13.10.2021
16:09
13.10.2021 17:49