JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kommentar

Det er en skam at Nav ikke fungerer etter hensikten

Mange av landets Nav-kontor er nærmest utilgjengelige for dem som trenger hjelp.
Vi kan ikke være bekjent av et Norge der de som er i en svært vanskelig situasjon ikke får nødvendig hjelp fra Nav, skriver Kjell Werner.

Vi kan ikke være bekjent av et Norge der de som er i en svært vanskelig situasjon ikke får nødvendig hjelp fra Nav, skriver Kjell Werner.

Hanna Skotheim

kjell.werner@anb.no

Korte åpningstider og lang ventetid på telefon er et gjennomgående problem.

Noen Nav-kontor er rett og slett stengt for direkte fysisk oppmøte.

Dette går fram av en landsomfattende undersøkelse som er samlet i en rapport fra Helsetilsynet.

Over en toårsperiode undersøkte statsforvalterne tilgjengeligheten til sosiale tjenester hos Nav. Det skjedde gjennom fysisk oppmøte, på telefon og digitalt i 70 kommuner.

Dette er noen av de konkrete resultatene blant statsforvalternes funn:

49 av 70 undersøkte Nav-kontor hadde åpent og betjent publikumsmottak seks timer eller mindre i uka. 11 av de 70 var fysisk helt stengt.

Brukere opplever dette naturlig nok som utfordrende. Noen forteller at de ga opp å få kontakt, selv om de hadde behov for akutt hjelp. Helsetilsynet karakteriserer dette som alvorlig.

Videre er det lang ventetid på telefon.

Systemet fører ofte til en runddans i flere dager mellom bruker, Navs kontaktsenter og det lokale Nav-kontoret. Også det mener Helsetilsynet er alvorlig.

Ifølge sosialtjenesteloven skal alle ha mulighet til å få akutt hjelp ved å henvende seg til det lokale Nav-kontoret, både med og uten avtale.

«Vi ble overrasket over hvor mange Nav-kontor som har så korte åpningstider», sier seniorrådgiver Rigmor Hartvedt i Helsetilsynet til Fagbladet. «Jeg tar rapporten fra Helsetilsynet alvorlig», sier arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Ifølge ministeren er det «ikke bra» at personer med behov for sosiale tjenester ikke får hjelpen de trenger til riktig tid.

Hun forteller at KS og Nav allerede er i gang med å finne bedre telefonløsninger. Åpningstider er også et spørsmål som tas opp i møtene med Nav-kontorene. Kommunene må ta sin del av ansvaret.

Økt digitalisering i samfunnet har gitt bedre tilgjengelighet til offentlige tjenester for de fleste.

Samtidig er det dem blant oss som av ulike grunner ikke har mulighet eller evne til å bruke digitale løsninger.

Derfor er det positivt at arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) lover å ta situasjonen på alvor. Men det må ikke bli med tomme løfter. Ministeren må konkret sørge for at Nav prioriterer ressursene annerledes.

Fysisk helt stengte Nav-kontor kan ikke aksepteres, og åpningstidene bør være relativt vide.  

Vi kan ikke være bekjent av et Norge der de som er i en svært vanskelig situasjon ikke får nødvendig hjelp fra Nav.

Det handler om å få dekket grunnleggende behov – som penger til mat, medisiner, strøm og bolig – til rett tid.

Derfor må de sosiale tjenestene ved Nav-kontorene bli lettere tilgjengelige for brukerne.

Det er en skam at det norske samfunnets siste sikkerhetsnett ikke fungerer etter hensikten.