JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mange barn opplever å miste all kontroll over livet sitt når personlige detaljer brettes ut i nemnds- eller rettssaker. Hvis media dekker saken, får hele Norge vite om det, skriver Forandringsfabrikken i dette debattinnlegget.

Mange barn opplever å miste all kontroll over livet sitt når personlige detaljer brettes ut i nemnds- eller rettssaker. Hvis media dekker saken, får hele Norge vite om det, skriver Forandringsfabrikken i dette debattinnlegget.

Jacob Johannes Buchard

Barnevernsloven:

Åpnes det for større innsyn i nemndsaker kan det skade barns liv og hindre at barn får nyttig hjelp

DEBATT: Barnets beste må gå foran hensynet til allmennhetens innsyn i spørsmål om medias innsyn i saker med barn.
09.05.2021
14:28
10.05.2021 06:56

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens meninger. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til Fontene her.

Forrige uke publiserte Fontene saken – Pressen må sikres tilgang til barnevernssaker i fylkesnemnda. Åpenhet vil gagne barnet.

Saken løfter viktigheten av medias rett til innsyn, og viser at Norsk Journalistlag vil åpne saker som går for fylkesnemnda.

Media skal legge til rette for kunnskap, kontroll og kritikk av behandlingen av enkeltsaker. Samtidig må barns tillit og rettigheter sikres når det skal åpnes for innsyn i saker som angår barns liv.

Barn mister kontroll over livet sitt

Et viktig funn i Forandringsfabrikkens undersøkelser er at mange barn har opplevd følelsen av å miste all kontroll over livet sitt når de har fortalt og personlige detaljer brettes ut i nemnds- eller rettssaker.

I fylkesnemnda fortelles det i detalj om ting som er veldig personlig for barnet, og alle som er til stede får vite mye som barn kanskje bare har fortalt til én person.

Barn blir gjenkjent, selv i større byer

Hvis media dekker saken, får hele Norge vite om det. I media beskrives det i detalj om hva som skjedde med barnet eller andre nære i familien eller venner. Dette kan sette vonde spor i livene til barn. Mange barn som har erfaring med rettssak i volds- og overgrepssaker forteller også at de blir gjenkjent, til tross for at medieoppslagene anonymiseres. Dette gjelder ikke bare på små tettsteder, men også i større byer. Å bli gjenkjent i media kjennes ikke rettssikkert for barn.

Barn må få snakke trygt

Barn må få snakke fritt og trygt for at nemnda skal kunne fatte trygge, nyttige og treffsikre avgjørelser for barn. Behandling i nemnda er skummelt nok for barn i seg selv, og mange barn sier at de ikke får snakke trygt i nemnda i dag. Hvis media får slippe inn, vil det bli enda vanskeligere å si viktige ting i en fylkesnemndssak. Åpne dører i nemnda kan føre til skade i barns liv og kan gjøre at barn ikke får nyttig hjelp. Hvis det ikke blir trygt nok til at barn kan snakke ærlig, vil det også gjøre at beslutningene blir feil.

Lukkede dører, uten media til stede er avgjørende for barns rettssikkerhet.

Barn ber om varsomhet

Norsk Journalistlag ber om lovendring, og mener det bør være lukket behandling bare dersom det er «tvingende nødvendig» av hensyn til barnets beste. I forslaget fra departementet, § 14-17, står det nå at hovedregelen er lukkede dører, men at «Nemnda kan likevel beslutte at møtet skal holdes helt eller delvis for åpne dører, når partene begjærer det eller samtykker til det, og nemnda finner det ubetenkelig».

Nå ber barn tydelig om varsomhet og mindre åpenhet når livene deres skal behandles i nemnda. Kunnskap fra barn sier tydelig at Norsk Journalistlag sitt forslag ikke må tas inn i den nye barnevernloven. Familie- og kulturkomiteen må nå lytte på kunnskap fra barn, som ny barnevernlov er til for. Komiteen må ikke endre loven og åpne for mer innsyn i slike saker.

Å åpne mer, vil ikke gjøre det trygt for barn.

09.05.2021
14:28
10.05.2021 06:56