FO utvider ledelsen

FO ledes fra mandag av fem personer istedenfor dagens fire.
26.11.2010
13:11
16.12.2013 14:45

eirik.dahl.viggen@lomedia.no

Det bestemte FO-kongressen i Trondheim i formiddag. 139 delegater stemte for å utvide arbeidsutvalget til fem. 54 stemte imot.

Det viktigste argumentet som vant gjennom var at fylkesavdelingene ønsker seg et AU som er synligere ute i avdelingene og er med og markerer lokale aktiviteter. Til det trengs større kapasitet, flere folk, uttrykte flere av delegatene.

FOs landsstyre hadde med knapt flertall innstilt på å øke AU til fem. Med bare ti færre stemmer, hadde det ikke blitt noen utvidelse, siden vedtektsendringen krevde to tredjedels flertall.

– Dyrt med fem

Forbundsledelsen har bestått av fire siden 2002. De av dagens AU som tok ordet, ville alle fortsette med å ha fire personer i FO-ledelsen.

– Én politiker til koster en million kroner i året, ikke iberegnet bolig og reisegodtgjørelser. En ekstra ansatt i fagavdelingen koster 700 000 kroner. Fire i AU er altså billigere og gir rom for å bygge ut fagavdelingen, argumenterte 1. nestleder Siv Karin Kjøllmoen.

– FO har ikke tilgang til oljefondet, fastslo 3. nestleder Mimmi Kvisvik, som istemte Kjøllmoens bekymring for økonomien.

– Det er lettere å forholde seg til tre andre enn til fire, sa FO-leder Randi Reese, som frykter at et utvidet AU kan fragmenteres i undergrupper.

Men disse argumentene måtte gi tapt.

– Tettere kontakt, mer engasjement med fem

– Vi kan ikke ha en organisasjon hvor toppledelsen er avhengig av å jobbe døgnet rundt. Det tar tid å reise rundt til avdelingene. Den tiden vil vi dele på flere, sa Østfold-delegat Kristine Blekken.

– Vi trenger en større politisk ledelse som kan ta fatt i alle de nye områdene FO-erne jobber i. Som i Spekter Helse, påpekte landssyrerepresentant Olav Sannes Vika.

– Med fem i AU blir det 25 prosent mer kapasitet til å holde kontakt med enkeltmedlemmene ute i klubbene. Når dere i AU er ute og er synlige, hever dere kvaliteten på klubbarbeidet. Med fem i AU tror jeg vi kan nærme oss en klubbaktivitet som den vi hadde på 1990-tallet, sa John-Ole Jørgensen, landsstyrerepresentant for FO Telemark.

Rigmor Hogstad, som er innstilt som FOs neste leder, meldte at hun ønsker seg fem i AU.

– Da er vel saken biff, kommenterte Østfold-delegat Patrik Dahlqvist.

– Fagbevegelsen i Europa er under press. De mister medlemmer. Det er viktig å stå imot det presset. Når sentrale tillitsvalgte reiser rundt, øker engasjementet, sa Dahlqvist.

Siterte Deng

Hedmark-delegat Erling Segelstad ville heller diskutere politikk enn størrelsen på AU.

– For å si det med Deng Xiaoping, så er det samme hvilken farge det er på katta, bare den fanger mus. Jeg ønsker meg et AU som gjør hverandre gode, er glade i hverandre, og da gir jeg blanke i om de er fire, fem eller seks.

– Men vi ønsker en økning fordi vi vil ha dere synlig framme med engasjementet deres for å fronte kampen mot de markedskreftene som tyranniserer hverdagen vår, sa Segelstad og høstet som vanlig betydelig applaus.

Nå blir det opp til valgkomiteen å fort finne et femte AU-medlem. Valget står lørdag.

26.11.2010
13:11
16.12.2013 14:45