JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vil styrke barnepolitikken

- Barneperspektivet har vært for svakt innen fag og politikk, mener Rogalandsbenken. Kim Kroken vil ha kongressen med på en egen barnepolitikk.
26.11.2010
11:46
16.12.2013 14:44

Kroken mener det er fare for at barndommen får for liten egenverdi, og at barns opplevelser og rettigheter ikke får den plass det fortjener.

- Barn må bli sett på som aktive deltakere og kompetente aktører i sitt eget liv, sa Kroken da hun fremmet forslaget for kongressen, som i går diskuterte FOs prinsipprogram i seks timer.

Konvensjonen forplikter

Forslaget viser til at Norge har ratifisert FNs barnekonvensjon. Den klargjør barnets stilling som eget rettssubjekt og gir barn selvstendige rettigheter. Deriblant rett til omsorg, medbestemmelse og beskyttelse.

”Barn skal ses som en del av sin familie og sitt nettverk. Prinsippet om barnets beste skal være styrende for alle beslutninger om barn og unge. Norge må sikre et fellesforstått ansvar for barndom, og holde fast på ambisjonen om å være et av verdens beste land å vokse opp i, for alle barn og unge”, heter det i forslaget fra FO Rogaland.

Støtte fra salen

Flere talere støttet opp omen sterkere prioritering av barn i Fos prinsipprogram. Noen foreslo det som et eget nytt punkt på linje med kvinnepolitikk, andre under avsnittet om helse- og sosialpolitikk.

Skal man dømme etter stemningen i salen vil forslaget bli vedtatt.

Kommet kort i Norge

- Barnekonvensjonen sier at barn skal høres og delta i beslutninger, sier Cecilie Omre. Hun er førstelektor i sosialt arbeid, og sitter i en faggruppe i FO, samtidig som hun har vært en pådriver for å få barns interesser høyere på dagsorden.

- Egentlig er vi kommet overraskende kort i Norge på dette feltet.

Omre understreker at barn sitter på kunnskap om egne opplevelser.

- Vi må politisere synet på barn, mener hun og understreker at barn har meninger og krav på deltakelse og selvstendige rettigheter.

- Derfor må barn også høres. Vi har hatt 20 år med kvinnepolitikk. Nå må vi få en barnepolitikk. Synet på barn kan ikke privatiseres lenger, mener Omre.

Krever bedre utdanning

Førstelektoren mener barnevernet langt fra er godt nok. I tråd med dette ønsker hun å styrke utdanningen til barnevern.

- Tre år er ikke nok for å gjøre en god jobb for de barna som faller utenfor, mener Omre som dermed griper dermed rett inn i en het debatt om utdanningspolitikk i organisasjonen.

Dette er Omres personlige mening. FO Rogaland ønsker ikke lengre utdanning.

Forslaget fra Rogaland er, som andre forslag til prinsipprogrammet, oversendt en redaksjonskomite. Kongressen vedtar nytt prinsipprogram på søndag.

26.11.2010
11:46
16.12.2013 14:44