JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ullent fra Stoltenberg

Stoltenbergutvalget byr på store visjoner, men er altfor lite konkret. Rusfeltet skriker etter kompetanse og penger, mener Arild Bodin, leder av FOs rus-faggruppe.
17.06.2010
13:18
16.12.2013 13:36

solfrid.rod@lomedia.no

Mottaks- og oppfølgingssentre (MO-sentre) over hele landet er et av tiltakene Stoltenbergutvalget forslår. Disse skal ha ansvar for å samordne ulike tjenester gjennom hele behandlingsforløpet.

– Dette høres jo kjempefint ut, men har noen regnet på hva det vil koste? Og hvordan skal dette skje konkret? Problemet i dag er jo at vi fagfolk ikke klarer å samarbeide. Vi har helt ulik forståelse av misbruk og avhengighet, fastslår Bodin

Krever kompetanseløft

Han leder FOs faggruppe for medlemmer ansatt i tjenester til mennesker med rusavhengighet. Til daglig jobber Bodin som inntaksansvarlig på Manifestsenteret, en døgninstitusjon i Røyken.

Her erfarer han selv at kommunene har altfor liten kompetanse på rusavhengighet. Leger, ruskonsulenter og andre kommunalt ansatte må få et kraftig kompetanseløft, og kommunene må få mer penger. Hvis ikke, er det meningsløst å snakke om samordning av kommunale og statlige tjenester, mener Bodin.

Unngå hull i kjeden

Første bud er å sørge for avrusing på dagen, mener han.

– I dag er det jo kø for å komme på avrusing. Det er vanvittig. Det tilbudet må være der den dagen folk bestemmer seg for å ta tak i livet sitt, ikke tre måneder etterpå.

Like viktig er det at en kvalitativt god behandlingsplass står klar når folk er ferdig på avrusing. Alt må stå klart i riktig rekkefølge, påminner Bodin. I dag er det en glippe her som for en del mennesker innebærer at avrusingen var bortkastet.

Bolig til besvær

Tilsvarende kan behandlingen vise seg å være bortkastet dersom kommunen ikke står klar med bolig og boligsosial oppfølging.

Manifestsenteret stiller som betingelse ved inntak at hjemkommunen allerede på innleggelsestidspunktet begynner å jobbe med å skaffe bolig av en viss kvalitet. Det er meningsløst å ha folk på behandlingsinstitusjon i ett år for så å sende dem ut til et hospits, fastslår Bodin.

Svakt på behadnlingsmetoder

Den type konkrete tiltak er det Bodin savner etter å ha lest raskt gjennom Stoltenbergutvalgets rapport.

– Jeg understreker at dette er en veldig fin rapport, den favner mye. Men det blir for generelt. Det er mange fine ord, men fine ord har vi hatt i årevis. Det vi trenger er penger og kompetanse.

Han savner et mer kritisk blikk på dagens behandlingsmetoder.

– Det er mye snakk om rusmisbruk, men det vi snakker om her er avhengighet. Misbruksfasen er for lengst passert, sier Bodin. Og avhengighet er det for lite kunnskap om, mener han.

Tynt om forebygging

Kapittelet om forebygging er for tynt, mener Bodin. Stoltenbergutvalget slår fast at tradisjonelt holdningsskapende arbeid i skolen har hatt liten effekt, og at det må leites etter nye metoder. Selv foreslår de bred mobilisering på internett og nytenkning om skolens arbeid på feltet.

– De sier at skoleopplegg ikke virker, men vet de hvorfor det ikke virker? Det har trolig å gjøre med hvilke fagpersoner og andre forelesere skolene bruker, mener Bodin. Han vil holde på at skolen har en vesentlig funksjon i forebyggingsarbeidet.

Et blaff i vinden?

Det mest omtalte av utvalgets forslag, et prøveprosjekt med legeordinert heroin til de tyngste misbrukerne, oppfatter Bodin som et fornuftig forslag. Men han mener dette vil kreve langt mer arbeid enn utvalget skisserer.

Er det ikke fint at et slikt utvalg er visjonært? Om politikerne legger seg langt under, vil resultatet likevel være ganske greit?

– Jeg gjentar at det er veldig mye bra her. Men jeg savner de konkrete grepene, for eksempel for å fjerne de køene som i dag gjør rusbehandling til et lotteri. Det virker som det er i tiden for politikere å si at nå må vi gjøre noe, men jeg må si jeg er veldig spent på om det kommer noe ut av denne rapporten, eller om den bare er et blaff i vinden, avslutter Bodin.

Fortjener debatt

FO skriver i en pressemelding at rapporten inneholder mange forslag som fortjener bred debatt, men at det viktigste nå er å gå fra ord til handling.

Aller mest prekært er det å opprette flere døgnplasser innen rusbehandlingen, uttaler forbundsleder Randi Reese. Hun oppfordrer regjeringen til å ta rapporten på alvor og sørge for rask iverksettelse av tiltak raskt der det er mulig.

FO krever bedre tilgang til avrusning og utredning i spesialisthelsetjenesten. Alle rusavhengige som mottar offentlige tjenester har krav på individuell plan. Denne retten må sikres, og kvaliteten på planen må forbedres, mener FO.

Forbundet understreker behovet for sosialfaglig kompetanse i flere ledd i behandlings- og oppfølgingskjeden, også i kommunenes boligtilbud for mennesker med redusert boevne.

Internettmobilisering for å forebygge

Tverrfaglige nemder som vurderer alternative reaksjonsformer til straff

Utvide sprøyteromsordningen til lavterskel brukersteder med helsetilbud og oppfølging

Øremerkede midler til forsterket innsats mot profesjonelel selgere og gateomsetning

Prioritere midler til forskning om forebyggende tiltak

Mottaks- og oppfølgingssentre over hele landet

Gjøre en trygg bosituasjon til en del av behandlingen

Sikre oppfølging av narkotikaavhengige under og etter fengselsopphold

Sikre tydelig ansvars- og arbeidsfordeling mellom psykisk helse og rusfeltet

Forsøksprosjekt med heroin inkludert i LAR

LAR basert på tillitt, ikke kontroll

17.06.2010
13:18
16.12.2013 13:36

Tverrfaglige nemder som vurderer alternative reaksjonsformer til straff

Utvide sprøyteromsordningen til lavterskel brukersteder med helsetilbud og oppfølging

Øremerkede midler til forsterket innsats mot profesjonelel selgere og gateomsetning

Prioritere midler til forskning om forebyggende tiltak

Mottaks- og oppfølgingssentre over hele landet

Gjøre en trygg bosituasjon til en del av behandlingen

Sikre oppfølging av narkotikaavhengige under og etter fengselsopphold

Sikre tydelig ansvars- og arbeidsfordeling mellom psykisk helse og rusfeltet

Forsøksprosjekt med heroin inkludert i LAR

LAR basert på tillitt, ikke kontroll