JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nav Steinkjer hjalp for mye

Nav Steinkjer har gitt folk for mye hjelp og må kutte sosialfaglige stillinger, mener rådmannen.
19.11.2013
12:59
13.12.2013 20:49

eirik.dahl.viggen@lomedia.no

Det vil bety økte samfunnsutgifter i neste omgang, advarer FO-tillitsvalgt vad Nav Steinkjer, Ingvild Larssen.

Steinkjer økte for et par år siden satsene til sosialhjelp. Høyere faste satser skulle frigjøre tid for de ansatte. Det skulle bli mer tid til sosialfaglig oppfølging for brukere med mest sammensatte problemer.

Mister oppfølging

Rådmannen regnet med at utgiftene til sosialhjelp skulle gå ned over tid som resultat av tiltaket. Men så skjedde ikke. Utbetalingene fortsatte isteden å øke. Noe skyldes flere brukere, men det meste skyldes høyere utbetaling til den enkelte.

For å få neste års budsjett til å gå opp, foreslår rådmann Torunn Austheim, å kutte 2,6 årsverk ved Nav. Det som i så fall forsvinner er en psykiatrisk sykepleier og stillinger innen tett individuell oppfølging.

FO-tillitsvalgt: – Argumenterte aldri økonomisk

Plasstillitsvalgt for FO ved Nav Steinkjer, Ingvild Larssen advarer.

– FO har aldri argumentert med at når vi økte satsene til statens veiledende satser, ville utgiftene gå ned. Det viktigste argumentet fra vår side, var å gi de fattigste mer levelige og verdige forhold.

Hun fastholder at å øke satsene har spart tid, i form av mindre søknadsbehandling om tilleggsytelser, og færre vedtak å fatte.

Dyrere å leve

Nav Steinkjer fikk likevel flere brukere og høyere utbetaling per bruker. Det skyldes høyere boutgifter, strengere innkreving av husleie, utkastelsesbegjæringer, høyere depositumgarantier, ifølge Ingvild Larssen.

Hvis stillingene forsvinner, vil regningen komme i framtiden i form av økte samfunnsutgifter, argumenterer Larssen i et innlegg i Trønder-Avisa mandag medforfattet av hovedtillitsvalgt i Akademikerforbundet, Roar Ystad. Å redusere oppfølgingsstillinger vil i sin tur medføre økt utbetaling av økonomisk sosialhjelp, også over lengre perioder, advarer de.

Rådmannen: – En krevende øvelse

Rådmann i Steinkjer, Torunn Austheim, var ikke tilgjengelig på telefon da Fontene ringte, men kommenterer per e-post:

«Steinkjer må som alle andre kommuner tilpasse driften/aktiviteten til inntektene. Dette er alltid en krevende øvelse.»

«Denne utgiftsøkningen (..) er sammen med flere utfordringer medvirkende til behovet for å ta ned aktiviteten (og utgiftene) i kommunen samlet sett.»

I tillegg til 2,6 færre årsverk ved Nav, inneholder rådmannens budsjettforslag kutt i 1,5 årsverk ved Arbeidssentralen. Denne ligger ikke under NAV, men betjener de samme gruppene, hovedsakelig rus og psykiatri.

Dermed kan Steinkjer miste 4,1 årsverk som har vært rettet mot innbyggere som sliter mest med psykisk helse og tilknytning til arbeidslivet.

Fontene lyktes ikke å komme i kontakt med ordfører Bjørn Arild Gram (Senterpartiet) per e-post eller mobil for å høre hva politikerne syns om spareforslagene fra rådmannskontoret.

19.11.2013
12:59
13.12.2013 20:49