Barnevernsbarna til Kvinnepanelet

Lederen for landsforeningen for barnevernsbarn vil sette ettervernet på dagsorden. Derfor sa Renathe Arevoll ja til å delta i Kvinnepanelet.
03.02.2010
11:07
16.12.2013 12:31

vibeke.liane@lomedia.no

Tidligere denne uka møtte Arevoll de 30 andre kvinnene i det regjeringsoppnevnte panelet for første gang. Hun fikk henvendelsen fra likestillingsminister Audun Lysbakken (SV) før jul.

I panelet sitter Arevoll blant annet sammen med skihopper Anette Sagen, programleder Christine Koht og barnevernpedagog og SV-politiker Kirsti Bergstø.

– Vi er en flott sammensatt gjeng, med stor spennvidde, sier Arevoll om Kvinnepanelet, som ledes av integreringsrådgiver Loveleen Brenna.

Vold og likelønn

Arevoll forteller at hun fikk gehør blant de andre deltakerne når hun tok opp hjertesaken sin.

– Ettervernet for barnevernsbarn mellom 18 og 23 år er spesielt viktig for unge jenter. Uten ettervern risikerer de å havne i prostitusjon. Unge jenter er så sårbare, sier Arevoll.

Vold er et annet tema Arevoll er opptatt av.

– En av kvinnene i panelet får daglige drapstrusler, uten at hun får beskyttelse av politiet, forteller hun.

Andre temaer som er aktuelle for panelet er:

– Fattigdom blant kvinner.

– Kvinner og rus.

– Diskriminering av gravide i arbeidslivet.

– Lik lønn for likt arbeid.

– Seksualisert vold.

– Diskriminering i innvandrermiljøer.

– Innvandrekvinner er en spesielt utsatt gruppe som utsettes for mye skjult vold, sier Arevoll.

Stortingsmelding og konferanse

Målet med Kvinnepanelet er å få innspill til videre arbeid med moderne likestilling. Arevoll håper arbeidet ender med en stortingsmelding med konkrete forslag.

– Vi snakket også om at vi kunne gi ut en bok. Andre ideer er å arrangere en nordisk eller internasjonal kvinnekonferanse, forteller Arevoll.

Neste møte i Kvinnepanelet er 1. mars.

03.02.2010
11:07
16.12.2013 12:31