NRK: Barnevernet skal ta i bruk fjernavhør og fjernmøter

Regjeringen bruker koronaloven for å gjøre det enklere å ta vare på de sårbare barna, melder NRK.
03.04.2020
03.04.2020 16:32

Koronaloven ble vedtatt av Stortinget i slutten av mars. Den gir regjeringen midlertidig fullmakt til å endre en rekke lover uten å gå veien om Stortinget.

I dag bruker regjeringen loven til å vedta en ny forskrift, som gir barnevernet midlertidig tilgang til å bruke fjernmøter og fjernavhør. Det skal også være mulig med mer kombinasjon av skriftlig og muntlig saksbehandling, ifølge NRK.

Barnevernstjenesten får også mer tid på seg til å komme med tiltak etter akuttvedtak om å ta barn bort fra hjemmet.

Opposisjonen på Stortinget har en sikkerhetsventil i den nye koronaloven. Dersom en tredel av Stortinget protesterer, blir forskriftsendringene stoppet. Det må skje lørdag klokka 12, ifølge NRK.

03.04.2020
03.04.2020 16:32