JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Krever mer til barnevern

Samfunnet burde være mer opptatt av å ta vare på barn enn å beskytte seg mot dem, mener Voksne for barn. I dag lanserte de rapporten Barn i Norge. Omsorgssvikt i offentlig regi.
09.10.2009
13:41
16.12.2013 11:29

Randi Talseth, som er leder for foreningen, advarer mot å se barn som en fare for samfunnet. Hun mener det kan føre til handlinger som vi kan angre på i ettertid. Dette kan for eksempel gjelde immigrantbarn og barn som har atferdsproblemer. Disse barna er vår tids tatere og krigsbarn, mener Talseth. Hun påpeker at svært få barn har alvorlige atferdsproblemer.

– For disse kan vi som regel dokumentere svikt langt tilbake. De må bære konsekvensene av at det ikke ble grepet inn tidligere. Det blir et dobbelt svik. Vi må skille mellom barn som er vanskelige og barn som har det vanskelig, og søke å ivareta den enkeltes integritet. Det betyr at vi må ha et differensiert tilbud til barna, sier hun.

Vil stramme inn

Rapporten inneholder blant annet et kapittel skrevet av Kjersti Ericsson hvor det trekkes en parallell mellom avisning av en gruppe jødiske barn til Norge før 2. verdenskrig, taterbarn som ble tatt fra «lite integreringsvillige» foreldre helt fram til 1970-tallet og enslige mindreårige asylsøkere i dag.

– Regjeringen sier de vil stramme inn når det gjelder asylsøkerbarn, og ha mer inngående undersøkelser for å slå fast alder.

– Det har vært en diskusjon om helseundersøkelser av jentebarn for å sjekke om de har vært utsatt for kjønnslemlestelse, men dette ble avvist fordi man mente det var invaderende. Men nå er staten interessert i legeundersøkelser for egne mål. Da gjelder ikke den innvendingen lenger, sier hun.

Stadige overgrep og svikt

Voksne for barn mener det er dokumentert mange eksempler på overgrep i barnevernets regi. Erstatningssakene fra tidligere barnevernsbarn er ett av eksemplene. Randi Talseth minner også om lille Kristoffer i Vestfold som døde av mishandlingen fra stefaren, og om barn i fengsel som ikke følges opp av barnevernet. Eksemplene er mange, mener hun.

– Man kan også spørre om barna får et bedre liv etter at barnevernet har tatt over omsorgen. Hele en firedel av barnevernsbarna flytter mange ganger etter at barnevernet har overtatt. De opplever brutte relasjoner.

--Trenger opprydding

Talseth mener det er behov for en større opprydding. Barnevernet må få ansvar for enslige mindreårige asylsøkere fra 15 til 18 år, mener hun. I tillegg må utøvelsen av barnevernets oppgaver bli mer forutsigbar, og barnevernet må få mer ressurser.

– Det kommunale barnevernet lider under mangel på kompetanse, særlig i små kommuner. De faglige miljøene blir for små, og det er mangel på ressurser. Det får konsekvenser for barnas rettssikkerhet. Det er mangel på fosterhjem, og mange barnevernsbarn mangler tilsynsførere. Barnevernet utøves forskjellig rundt om i landet. Det må rettes opp, sier hun

09.10.2009
13:41
16.12.2013 11:29