JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Krever mer enn medisin

Alle har rett til fastlege. På samme måte bør alle ha rett en fast sosialfaglig kontaktperson, mener FO.
16.09.2009
09:51
16.12.2013 11:13

solfrid.rod@lomedia.no

Rusavhengige trenger helse- og sosialtjenester både fra kommunen og fra spesialisthelsetjenesten. Ofte er det høy terskel inn og lav terskel ut.

Mange har behov en person som hjelper dem med å orientere seg i hjelpeapparatet og sørger for at de får rett hjelp til rett tid. Det skriver FO-leder Randi Reese i Kommunal Rapport.

Sikrer kontinuitet

Samhandlingsreformen har nettopp til hensikt å tette hullene i behandlings- og rehabiliteringskjedene. Skal den lykkes, må det satses skikkelig på sosialfaglig kompetanse, fastslår FO.

Mennesker som kommer i kontakt med sykehusene i kjølvannet av ulykker, sykdom og død, trenger ikke bare medisinsk kompetanse. De trenger også hjelp til å bearbeide sorg, ta inn over seg store omstillinger i livet, håndtere en endret økonomisk situasjon og finne fram i det offentlige hjelpeapparatet.

En fast sosialfaglig kontaktperson bør derfor være en rettighet, på like linje med retten til fastlege, krever FO. En slik ordning vil sikre sammenheng og kontinuitet for blant andre eldre, utviklingshemmede, rusavhengige og psykisk syke.

Kommuneøkonomien avgjørende

Et annen forutsetning for å lykkes med bedre koordinerte tjenester, er god kommuneøkonomi, påpeker Reese i sitt innlegg.

«Det er kommunene som er best i stand til å tenke helhetlig, jobbe forebyggende, komme inn tidlig og gi rett behandling og oppfølging. Om samhandlingsreformen skal lykkes, må kommunene derfor få tilført tilstrekkelig med ressurser, og ha en tilgjengelig og forsvarlig dimensjonert spesialisthelsetjeneste», skriver Reese.

16.09.2009
09:51
16.12.2013 11:13