JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

FO vil utrede turnusår

Befringutvalgets forslag om feltautorisasjon er et blindspor, mener FO. Men holder døra på gløtt for et turnusår etter grunnutdanningen.
12.06.2009
14:31
16.12.2013 10:33

Dette er klart etter at landsstyret i to dager har diskutert utdanningspolitikk.

Ekspertutvalget som har vurdert utdanning til barnevern, Befringutvalget, anbefaler et turnusår på toppen av den treårige bachelorutdanningen. Utvalget vil også ha autorisasjon for barnevernpedagoger og sosionomer som jobber i barnevernet.

Den autorisasjonsordningen som beskrives i den nylig framlagte NOU-en er en feltautorisasjon, en godkjenningsordning for arbeid i barnevernfeltet. Dette i motsetning til FOs mangeårige krav om en profesjonsautorisasjon for barnevernpedagoger og sosionomer, uavhengig av arbeidsfelt.

Mulig brekkstang

2. nestleder Kjetil A. Ostling argumenterte for at FO sekundært kan gå inn for en feltautorisasjon. Han mener denne igjen kan brukes som brekkstang for å få på plass den profesjonsautorisasjonen forbundet har krevd i 33 år. Men resten av den politiske ledelsen advarte sterkt mot å åpne for feltautorisasjon.

De viser til at Helsedirektoratet i fjor gikk inn for en autorisasjonsordning for sosionomer og barnevernpedagoger, og mener FO må holde fast på sitt opprinnelige krav.

– Med helsedirektørens støtte i autorisasjonskravet er vi nærmere målet enn noen gang. Den muligheten må vi ikke skusle bort, sa Randi Reese.

Flere av landsstyrerepresentantene påpekte at en autorisasjon du mister når du går ut av barnevernfeltet vil gjøre det vanskelig for sosionomer og barnevernpedagoger å bytte jobb.

– Feltautorisasjon hindrer ikke at barnevernpedagoger kan jobbe andre steder, det gir bare barnevernsbarn bedre rettsikkerhet, repliserte Ostling.

Bare en ide

Ostling ville også ha med landsstyret på å si ja til en turnusordning under tett veiledning knyttet til bachelor i barnevern. Forbundsleder Randi Reese og flere andre representanter pekte på at Befringutvalgets forslag om turnus må utredes nærmere før FO eventuelt kan støtte et slikt forslag.

– Hos Befring er turnus bare beskrevet som en ide. Vi kan ikke gå for det forslaget slik det ligger nå, mente Ivar Kvadsheim fra FO Rogaland.

– Dette er et dårlig forslag. Turnusjobbing gir lav lønn. Problemet er at det er altfor lite praksis i utdanningen. Det problemet kan ikke rettes opp med turnusår, mente John-Ole Jørgensen fra FO Telemark.

Landsstyret bestemte seg for å holde muligheten åpen for at turnusår på sikt kan være et av flere tiltak for å lette overgangen fra utdanning til yrkespraksis.

Veiledning, introduksjonsprogram og differensiert ansvars- og oppgavemengde må også vurderes, mener FO. Og legger i sin uttalelse til at nyutdannede må skjermes fra de aller mest komplekse og konfliktfylte oppgavene.

Et eventuell turnusordning må defineres som arbeid, utløse lønn på bachelornivå og gi lønnsansiennitet, anbefaler FO.

Den samlede kompetansen

I uttalelsen fra landsstyret heter det at FO stiller seg bak ambisjonene om kompetanseløft for barnevernet og i hovedsak støtter Befringutvalgets anbefalinger.

FO presiserer at både barnevernpedagoger og sosionomer skal jobbe i barnevernet også i framtida.

«Noen tolker Befringutvalget slik at utvalget mener det er ønskelig å satse på en utvikling av barnevernpedagogutdanningen med det siktemål at denne skal være enerådende innen barnevernsfeltet», skriver FO i sin uttalelse.

FO tolker ikke Befringutvalget på denne måten, men ser det likevel nødvendig å understreke at de to profesjonenes nødvendige plass både i det kommunale barnevernet og i institusjonene.

Etterlyser familieperspektiv

De 14 obligatoriske emneområdene Befringutvalget foreslår vil gi viktig kunnskap for arbeid i barnevernet, mener FO.

Forbundet mener imidlertid at ekspertutvalget ikke legger tilstrekkelig vekt på familiens levekår, boforhold, arbeidsledighet og fattigdom. «Fagkunnskap, metoder og ferdigheter for å bistå familier i å styrke sine levekår er lite betont i Befringutvalgets rapport. Denne kompetansen er viktig å styrke i sosionomenes bidrag i barnevernet», heter det i landsstyrets uttalelse.

Bedre betingelser

Befringutvalget anbefaler å løfte utdanningene til barnevern ut av laveste finansieringskategori og ønsker langt bedre samspill mellom praksisfelt, høgskoler og forskningsmiljøer. Slike ambisjoner vekker begeistring i FO.

Forbundet minner imidlertid om at ikke bare utdanningsinstitusjonene, men også barnevernet, trenger bedre økonomiske rammer. Rammebetingelser for yrkesutøvelsen har fått for liten oppmerksomhet i NOU-en, mener FO.

12.06.2009
14:31
16.12.2013 10:33