JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Samarbeid om unge lovbrytere

Norge og Russland skal samarbeide om et nytt prosjekt om unge lovbrytere. De vil hindre tilbakefall til kriminalitet.
30.01.2009
14:45
16.12.2013 08:36

Det forteller seniorrådgiver Pål Kristian Bergstrøm ved Bufetat Region Nord, som leder Barentsrådets Barneprogram. Samarbeidsprosjektet er sektorovergripende og omfatter både Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) og Justisdepartementet (JD) i Norge, og tilsvarende myndigheter i Russland.

– Vi i Norge ønsker et bedre og mer faglig tilbud til mindreårige lovbrytere. Det vil skje gjennom en kobling av barnevernsmyndigheter og fengselsmyndigheter. Også på russisk side er de opptatt av dette, sier Pål Kristian Bergstrøm. Han sier at unge lovbrytere i Russland har en høy tilbakefallsprosent, og at myndighetene der vil gjøre noe med det. Faglig arbeid mot unge under soning og kontakt med nettverket om reintegrering er eksempler på det, forteller han til Fontene. Samarbeidsprosjektet vil skje innenfor rammene av FNs barnekonvensjon, understreker Bergstrøm.

Gunstig utgangspunkt

Bergstrøm sier til Fontene at utgangspunktet for å starte et internasjonalt samarbeid er gunstig. Begge parter ønsker seg et politisk, faglig og administrativt samarbeid. Norge og Russland samarbeider allerede både om barnevern og kriminalomsorg, men prosjektene har ikke vært koordinert tidligere, forteller Bergstrøm. – Norge og Russland ønsker et langsiktig partnerskap rundt dette spennende prosjektet, sier han.

I oktober reiste statssekretærer fra både JD og BLD til Murmansk og undertegnet samarbeidsavtale om prosjektet. Neste trinn blir en samling i Tromsø i april hvor man skal diskutere rammene.

Mange og store prosjekter

Norge deltar allerede i fem andre og til dels omfattende prosjekter under Barneprogrammet: Fosterhjemstjenester, opplæringsprogram om Webster-Stratton-metoden (behandling og forebygging for små barn), behandling av ungdom med atferdsproblemer som bor i institusjon, familievern i Kirkenes og Murmansk samt opplæring av foreldre med funksjonshemmede barn.

Russland har tradisjonelt satset på store institusjoner for barn, men er i ferd med å legge om dette. De er interessert i å utveksling og deling av kompetanse, forteller Pål Kristian Bergstrøm. Han sier at fagfolk fra begge land samarbeider om å finne metoder og programmer hvor dette kan foregå.

Også forskere er involvert i Barneprogrammets prosjekter. Norske og russiske forskere skal blant annet se på hvordan Webster-Stratton-metoden fungerer i en russisk kontekst. – Russiske myndigheter er svært opptatt av å kvalitetssikre systemene. Når det innføres nye metoder er det viktig at kvaliteten av det som tilbys i Russland er like god som det som tilbys i resten av verden, understreker Bergstrøm.

Også FO

Barneprogrammet i Barents-samarbeidet ble satt i gang i mars 2008 etter at frivillige organisasjoner, blant annet FO, i mange år har samarbeidet med barnevernkolleger på russisk side. Myndighetene legger nå vekt på å etablere et "offentlig-offentlig" samarbeid, og programmet skal vare i fire år.

Bergstrøm overtok nylig ledelsen av Barneprogrammet etter at den svenske lederen skiftet jobb. Norge er svært aktivt innen samarbeidet, som også omfatter Sverige og Finland i tillegg til Russland.

30.01.2009
14:45
16.12.2013 08:36