JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

– Få barna ut av fengsel

Det er stor enighet på KROM-konferansen om at barn ikke skal sitte i norske fengsler. Overraskende nok er det barneombud Reidar Hjermann som ligger nærmest regjeringens pragmatiske syn om at når barn først er i fengsel, må vi gjøre det beste ut av det.
12.01.2009
15:08
16.12.2013 08:20

Alle andre på årets KROM-konferanse, som startet i dag og varer til søndag, var helt krystallklare: Barn, det vil si personer mellom 15-18 år, skal ikke sitte i fengsel.

– Paradoks

Dette mener for øvrig også justisminister Knut Storberget og regjeringen, men samtidig har hans departement foreslått å opprette to enheter, en i Bergen og en i Oslo, som skal fungere som ungdoms- og barnefengsler.

– Et paradoks som jeg ikke skjønner noe av, sier Geir Bjørkli, leder av Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF).

Forbundet tar sterk avstand fra barn i fengsel og mener det nå er opp til regjeringen å finne alternativer for denne gruppen kriminelle, en gruppe det ikke er så mange av. Fra null til ti barn sitter til en hver tid fengslet i Norge.

18 års grense

I sin sluttreplikk på KROM-konferansen hadde Bjørkli også et konkret forslag til hva som kan gjøres:

– Vi burde sette et skilt utenfor alle norske fengsler der det står: aldersgrense 18 år. Legitimasjon må forevises. Også dommerne skulle hatt et skilt der det står: Hva hvis det var mitt barn?

Politisk spørsmål

Bjørkli ser imidlertid de mange dilemmaene som reiser seg fordi vi har 15-18 åringer i landet som begår straffbare handlinger. Hva skal vi gjøre med dem? En styrking av Barnevernet er et annet forslag Bjørkli går inn for.

– Til sjuende og sist er dette et spørsmål om politisk vilje. Hvis vi mener at vi ikke skal ha barn i fengsel, så er det fint mulig å gjøre noe med det. Alle alternativer er langt fra prøvd, sier han.

– Ivaretar ikke barnas interesser

I Oslo fengsel, landets største fengsel, sitter det i dag 3 under 18 år. De blir alle fulgt opp av et ungdomsteam hvor blant annet Barnevernet har en stilling. Øyvind Alnæs, Oslo fengsels direktør og NFF-medlem, støtter Bjørkli i denne saken.

– Vårt fengselssystem er ikke i stand til å ivareta barnas interesser. Skal vi det, må barna ikke plasseres i fengsel, sier Alnæs.

Enklest for myndighetene

For det er barnas interesser det hele dreier seg om. FNs barnekonvensjon er klar på dette området. Barn skal ikke fengsles sammen med voksne om det ikke er til deres eget beste. Det skal før barn fengsles sammen med voksne gjøres en konkret, individuell vurdering.

Ifølge Sturla Falck, forsker i Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), bagatelliserer staten dette problemet.

– Barnefengsel er ikke det beste for barna, men det enkleste for myndighetene, sier Falck.

Han er en sterk motstander av at det etableres to nye fengselsenheter for barn fordi han mener dette er å be om at flere barn blir fengslet.

Pragmatisk barneombud

Reidar Hjermann, landets barneombud, overrasket nok noen på KROM-konferansen ved å være den som var minst prinsipiell og mest pragmatisk i dette spørsmålet.

Riktignok mener han at det ikke er til barnets beste å sitte i fengsel, men noen ganger skjer det. Og da må de få det best mulige tilbudet.

Hjermann avsluttet imidlertid sin sluttreplikk med å si at vi må jobbe for å få barna ut av fengslene.

Norsk forening for kriminalreform (KROM) ble dannet 27. mai 1968 i Munchmuseet i Oslo.

Med KROM, som neppe hadde eksistert uten det internasjonale anti-autoritære studentopprøret i 1968, ble det reist en voldsom kritikk mot fengslene. KROM fikk - og har den dag i dag - sterke tilhengere og motstandere.

12.01.2009
15:08
16.12.2013 08:20

Norsk forening for kriminalreform (KROM) ble dannet 27. mai 1968 i Munchmuseet i Oslo.

Med KROM, som neppe hadde eksistert uten det internasjonale anti-autoritære studentopprøret i 1968, ble det reist en voldsom kritikk mot fengslene. KROM fikk - og har den dag i dag - sterke tilhengere og motstandere.