JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Forskere i røft landskap

Ivaretar barnevernet barns psykiske helse? Disse forskerne skal sammen med 11 kommuner fra Bodø til Sandnes finne ut hva barnevernsbarn- og foreldre egentlig behøver.
04.12.2008
09:51
16.12.2013 07:57

edv@lomedia.no

Barnevernet gjør mer enn før. Likevel får mange utsatte barn hjelp for sent, skal vi tro forskerne.

– Vi vet for lite om de familiene som har kontakt med barnevernet – hvem de er, hvorfor de kommer i kontakt med barnevernet, hvordan de blir hjulpet, sier seniorforsker og professor ved Nordlandsforskning og Høgskolen i Bodø, Willy Lichtwarck.

Han leder et samarbeidsprosjekt mellom fire høgskoler og barnevernet i 11 kommuner for å finne ut hvordan «det nye barnevernet» egentlig fungerer for barn og pårørende. Målet i siste instans er fagutvikling og bedre praksis.

Dugnad

For kommunenes del er gevinsten mer kunnskap om brukerne og hvordan ulike instanser kan samarbeide for å få til bedre tjenester. Før prosjektet startet i 2007, var forskerne spente på om familier som er i kontakt med barnevernet kom til å stille opp i det hele tatt.

– Det har de gjort i stor grad, sier en av de fire prosjektkoordinatorene, professor Halvor Fauske ved Høgskolen i Lillehammer.

Det har derimot vært vanskeligere å finne nok foreldre siden svært mange barnevernsbarn er hverandres søsken. Til å intervjue foreldrene har de fått med seg studenter og ansatte i det kommunale barnevernet. Sistnevnte intervjuer klienter i andre kommuner enn der de selv jobber.

Røft landskap

Jevnt over opplever familiene store belastninger i form av arbeidsløshet, sviktende inntekt, vanskelig boligsituasjon, porøse nettverk og hyppige endringer i nære relasjoner. Svært mange er Nav-klienter.

– Vi stiller spørsmål ved i hvilken grad barnevernet skal forventes å kunne angripe alle de forhold som påvirker barnets oppvekstsituasjon. Landskapet familiene er i krever bredere samarbeid med andre instanser i kommunene, sier Lichtwarck.

Psykisk helse en ukjent faktor

Fra før vet en at barn som er i kontakt med barnevernet jevnt over har omfattende psykiske vansker. De er også underforbrukere av psykiske helsetilbud.

Forskerne håper å finne ut hvorfor barnevernsbarn har større psykiske helseproblemer enn andre barn.

– Vi ser allerede nå en del belastninger disse barna utsettes for. Konflikter i familien og tap av pårørende, enten gjennom dødsfall eller samlivsbrudd, sier Halvor Fauske.

Hva som er årsak og virkning kan også variere – Barnas psykiske problemer kan like gjerne være årsak til som resultat av en opprivende familiekonflikt.

Barnefordeling blir barnevern

Totalt 800 foreldre skal intervjues. Lichtwarck og Fauske håper å finne ut hvor flinke barnevernet er til å fange opp psykiske helseproblemer hos barna og så skaffe til veie relevante hjelpetiltak.

– Det er spørsmål om hvilken kompetanse som finnes i barnevernet, hva de ser etter. Men husk at barnevernet jobber med stort tidspress. Kanskje andre institusjoner svikter, som skole, helsestasjon og også barne- og ungdomspsykiatrien, sier Lichtwarck.

Spørsmålet blir hvem i kommunen som har ansvaret for barns psykiske helse, ifølge Lichtwarck. I fase to av prosjektet som begynner neste år, vil han sammen med kollegene gjøre et utvalg av barn og foreldre og følge disse over tid, for å finne ut hvorfor det skjer, det som skjer med barnevernsbarna.

Høgskolen i Lillehammer med kommunene Vestre Toten, Ringsaker og Gjøvik

Nordlandsforskning/Høgskolen i Bodø med Rana og Bodø

Universitetet i Stavanger med Sandnes og Stavanger

Høgskolen i Sør-Trøndelag med kommunene Trondheim, Molde, Namsos og Kristiansand

04.12.2008
09:51
16.12.2013 07:57

Høgskolen i Lillehammer med kommunene Vestre Toten, Ringsaker og Gjøvik

Nordlandsforskning/Høgskolen i Bodø med Rana og Bodø

Universitetet i Stavanger med Sandnes og Stavanger

Høgskolen i Sør-Trøndelag med kommunene Trondheim, Molde, Namsos og Kristiansand