JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kritisk i familievernet

Flere familievernkontor på Østlandet vil sannsynligvis bli lagt ned etter at familievernet i region Øst har fått beskjed om å spare 3.3 millioner kroner før utløpet av året. Situasjonen betegnes som kritisk.
09.09.2008
14:13
16.12.2013 06:40

– Vi har hatt inntaksstopp i sommer. Da en av våre klienter nylig ringte og bad om time, fikk hun beskjed om å vente ytterligere fem uker. Hun begynte å gråte, sier en fortvilt tillitsvalgt og klinisk sosionom Kirsti Foss ved Aker Familievernkontor. Etter at kontoret opphevet inntaksstoppen, fikk de en strøm av henvendelser fra mennesker som ønsket hjelp.

Foss kjenner til at flere familievernkontor i Oslo har hatt inntaksstopp i sommer. I Fredrikstad er det inntaksstopp for seks måneder. – Dette er å skrelle på noe som ikke lenger har noe å skrelle av. Det er ille, sier Foss. Hun sier at nedskjæringene preger det daglige arbeidet i stor grad, og er demotiverende for ansatte som står i en stresset arbeidssituasjon.

Satsingsområde

Familievernkontorene har lovpålagte oppgaver knyttet til familiemekling ved skilsmisse. De driver et utstrakt forebyggende arbeid ved familierådgivning til par og familier og samarbeid med barnevernet. De har også en viktig posisjon i forhold til forebygging av tvangsekteskap, som er et politisk satsingsområde.

Kirsti Foss forteller om en arbeidshverdag preget av at stadig flere minoritetsfamilier henvender seg til familievernkontoret for å få hjelp. Hjelpen dreier seg om rådgivning i forhold til parforhold, ekteskap og barn. Arrangerte ekteskap og tvangsekteskap er to av temaene. – Vi driver allerede ganske billig, men opplever at ingen ser betydningen av det forebyggende arbeidet vi driver, sier hun. Nedskjæringene betyr også at det ikke finnes penger til fagutvikling. Alt av kurs og konferanser må være gratis, noe de ansatte opplever som urimelig. – Vi frykter at dersom budsjettene blir trange nok, vil vi bare kunne påta oss de lovpålagte oppgavene, det vil si mekling, sier Kirsti Foss.

Skåret til beinet

Regiontillitsvalgt Patrik Dahlkvist sier at inntaksstopp og ventetider fører til at folk ikke orker mer og søker skilsmisse uten å ha fått noe tilbud ved familievernkontoret. – Det er allerede skåret inntil beinet. Jeg tror ikke politikerne forstår at dette betyr en nedbygging av familievernet, et tilbud som har fungert ganske bra, sier han. Familievernet i Bufetat region Øst har allerede i flere år strevd med en anstrengt økonomi, og kontorene har fått beskjed om at ledige stillinger ikke skal besettes. Et lavere sykefravær enn det var spådd har bidradd til at utgiftene ble høyere enn forventet.

Ingen bedring

Avdelingsdirektør Sverre Shetelig skriver i et notat til lederne i familievernet i region Øst at det ikke er kommet signaler fra departementet som tilsier noen bedre situasjon for 2009. Shetelig skriver at det kan bli aktuelt å legge ned ett eller flere av de mindre familievernkontorene og ett eller flere av Kirkens Familievernkontor. Kirkens Familievernkontor får tilskudd fra Bufetat til driften, og mindre tilskudd vil måtte få konsekvenser for bemanningen ved noen av kontorene. Nedskjæringene vil dessuten føre til lengre ventetider og lengre reiser for brukerne. Avdelingsdirektør Shetelig skriver at nedskjæringene vil føre til et dårligere tilbud til befolkningen. Han har nedsatt en gruppe som skal gi råd om konkrete nedskjæringer, og som skal levere sine forslag før utgangen av oktober. FO har en representant i gruppa.

– Dette er en alvorlig situasjon, og jeg vet ikke hvordan arbeidsgruppa kan løse dette på en god måte, sier Kirsti Foss.

09.09.2008
14:13
16.12.2013 06:40