Likhet koster

Over 22 mill. kroner koster det ekstra i høst å la Bufetat styre barnevernstiltakene i Trondheim.
06.08.2008
15:10
16.12.2013 06:15

edv@lomedia.no

Så mye regner staten med det vil koste resten av året å bygge opp administrasjon rundt barnevernstiltakene i Trondheim, som til nå har vært kommunale. Pengene skal også brukes til å opprettholde institusjonsplassene Trondheim kommune til nå har lagt ut for, utenom den statlige støtten.

Lokalstyrt

De siste fire og et halvt årene har Trondheim kommune selv styrt barneverntiltakene i byen. Forsøksordningen var et unntak fra Bufetat-organiseringen i resten av landet og høstet lovord blant ansatte i barnevernet og blant forskere. I juli overførte staten likevel byens barnevern til Bufetat Midt-Norge. Et argument fra Barne- og likestillingsdepartementet er at lik organisering i hele landet fører til likt tilbud for barnevernsbarna.

Flest institusjonsbarn

Trondheim hadde til da oftere enn Bufetat-regionene plassert barn i institusjon, den dyreste tiltaksformen. En undersøkelse fra 2005 viste at over 60 prosent av undersøkelsene barnevernet i Trondheim utløste tiltak. Snittet for de ni andre største byene, inkludert Oslo, lå på ca. 50 prosent, ifølge Rådmannen i Trondheim.

Ekstrautgift for staten

Staten har i første rekke bladd opp 22,3 millioner i resten av 2008 for å inntil videre sikre dagens institusjonsplasseringer i Trondheim og ruste opp administrasjonen i Bufetat Midt-Norge. Pengene kommer på toppen av tilskuddet Trondheim fikk for å drive barnevern selv.

– Det kommunale barnevernet i Trondheim har ligget relativt høyt kostnadsmessig, sammenlignet med nasjonale tall og andre storbyer. Det skyldes blant annet at barnevernet har vært en høyt prioritert tjeneste, sier rådgiver Elen-Cecilie Isdahl hos Rådmannen i Trondheim til Adresseavisen.

Bufetat Midt-Norge har ennå ikke garantert at utgiftene til barnevernstiltak i Trondheim opprettholdes. Leder Jonny Berg innrømmer overfor avisa at han vil få et forklaringsproblem dersom overtakelsen viser seg å svekke barnas tilbud.

06.08.2008
15:10
16.12.2013 06:15