JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Provosert av Storberget

FOs leder Randi Reese raser mot regjeringens forslag om forsterkede overgangsboliger for unge. - Det begynner å bli et gjennomgående trekk at regjeringen "glemmer" at alle under 18 år er barn, sier Reese, og viser til at enslige mindreårige asylsøkere over 15 år ennå ikke har fått tiltak etter barnevernloven.
06.05.2008
09:00
16.12.2013 05:06

Randi Reese mener det er uforståelig at de rødgrønne, med justisminister Knut Storberget i spissen, nå legger opp til at barn som har begått lovbrudd skal ivaretas av kriminalomsorgen, hvor det ikke er ansatte med barnevernfaglig kompetanse og barnevernfaglige rammer.

- Barn mellom 15 til 18 år som gjør alvorlige lovbrudd er en liten, men en utfordrende gruppe. Vi må sikre at de først og fremst blir behandlet som barn. Det er viktig at det ikke er kriminalomsorgen som skal ha dette ansvaret, men at det er barnevernet. FO vil bidra til å finne gode ordninger som kan ivareta både det barnerettslige- og det strafferettslige perspektiv. Men når det gjelder soning, må vi først og fremst ha det enkelte barns mulighet til å delta i samfunnet og barnets mulighet til å bli velfungerende voksne i tankene, sier hun.

Bør følges opp av barnevernet

FO mener at barn som begår lovbrudd skal følges opp av offentlige instanser som er etablert for barn.

- I Norge er man barn til man har fylt 18 år. I vår velferdsstat er det barnevernet som skal sikre at barn får forsvarlig omsorg også forsvarlig offentlig omsorg. Vurdering av tiltak skal skje av barnevernet. Barne- og ungdomspsykiatrien må bistå barnet hvis barnevernet ser behov for det, men det er nå viktig å få styrket institusjonsbarnevernet, sier hun.

Reese har i lengre tid vært kraftig lei av at barnevernet ikke blir styrket.

- Vi vet at bemanningen ikke er tilstrekkelig på flere institusjoner, at ansatte ikke blir fulgt godt nok opp og at ett barns behov ikke alltid passer med behovene andre barn har på institusjonen. Da kan oppholdet bli dårlig for ungdommen og særs anstrengende for de ansatte. Vi må ha nok forskjellige institusjoner så det er tilstrekkelig å velge i når barnevernet skal finne egnet plassering, sier hun.

Liker ikke mellomvarianten

- Konsekvensen av for dårlig tilbud i institusjonsbarnevernet er at ansatte spør etter nye forskrifter for å kunne bruke flere tvangsmidler og er bekymret over å ta imot flere barn/unge med omfattende problemer. Andre konsekvenser av et dårlig utbygd barnevern er at Knut Storberget nå vil ha en mellom-variant av fengsel og barneverninstitusjon, sier hun.

- Barn skal ikke sitte i fengsel. En lett-variant av fengsel er ikke stort bedre enn et fengsel, sier Reese.

Hun mener Storberget heller burde utfordre statsråd Anniken Huitfeldt nå til å sette barnevernet i stand til å ta seg av disse barna. Da hadde han fulgt opp intensjonene i FNs barnekonvensjon.

Reese vil ikke ha egne institusjoner for barn med dom. Hun er mer opptatt av at tiltakene til de domfelte må være aldersadekvate og individuelt rettede tiltak.

- Siktemålet må alltid være at barnet skal ut i samfunnet igjen og det må være nærhet til hjemsted til barnet. Hvis hun skal foreslå konkrete tiltak (uten frihetsberøvelse) kan dette være: Veiledning, rådgivning, tilsyn, omsorgsovertakelse, barneverninstitusjon, fosterhjem eller om nødvendig må det skreddersys et tilbud rundt det enkelte barnet.

Hun mener også det er viktig å tenke på tiden etter soning da det er en kritisk fase og den enkelte er avhengig av et nettverk. Barnevernet må følge opp og etablere tiltak for utdanning/arbeid, mener Reese.

06.05.2008
09:00
16.12.2013 05:06