Styrk sosialtjenesten i fengslene

Minst en sosialkonsulent per 30 innsatte i norske fengsler. Det er sosialkonsulentene Cecilie Reed og Therese Steinsruds klare oppfordring til justisminister Knut Storberget.
05.05.2008
15:22
16.12.2013 05:05

Sosialkonsulentene må inngå i fengselets egen stab, og sosialfaglig leder må være en del av ledergruppa, mener Reed og Steinsrud. Til daglig er de sosialkonsulenter ved henholdsvis Ringerike og Ila. I dag fikk de 15 minutter til å snakke om sosialkonsulentenes fremtidige rolle i soningen på seminar om kriminalomsorgen.

Ikke alle fengsler i Norge har i dag sosialkonsulenter. Ila og Ringerike har tre hver. Reed og Steinsrud, som begge er aktive i FOs faggruppe for kriminalomsorgen, forventer at den rødgrønne regjeringen bruker den kommende kriminalomsorgsmeldingen til å løfte det sosiale arbeidet. De vil ha minst en sosialkonsulent per 30 innsatte. I fengsler med tre eller flere bør en sosialfaglige lederen inngå i ledergruppa, mener Reed og Steinsrud.

De to FO-medlemmene understreket overfor Knut Storberget og andre justispolitikere i dag at sosialkonsulentene også i framtida må inngå i fengselets egen stab. De sier klart nei til importmodell av sosialtjenesten.

05.05.2008
15:22
16.12.2013 05:05