JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Velkomment tilsyn

FO er fornøyde med at statsråd Bjarne Håkon Hanssen vil innføre tilsyn fra fylkesmannen med den økonomiske sosialhjelpen.
07.04.2008
14:08
16.12.2013 04:36

Departementet forebereder et lovforslag om statlig tilsyn med kommunenes praktisering av økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram med stønad. Forslaget vil bli sendt på høring i august/september. Fylkesmennenes tilsynsoppdrag har ikke omfattet den økonomiske sosialhjelpen, men det vil Hanssen nå endre.

Tilsynet skal ivareta rettssikkerheten for alle som søker kommunen om hjelp. Bjarne Håkon Hanssen sier at tilsynet også skal kontrollere om kommunene i praksis utmåler sosialhjelpen etter individuelt skjønn.

Trenger helhetlig system

Sosialhjelpsmottakere som er misfornøyde kan klage til fylkesmannen, mens klager på trygdeytelser nå skjer til fylkesleddet i Nav. Mimmi Kvisvik sier at FO tidligere har understreket at det er viktig med et helhetlig klage- og tilsynssystem. Det er vanskelig for brukerne å orientere seg i forskjellige systemer . – Det er positivt at arbeids- og inkluderingsministeren vil ha en systematisk gjennomgang av klage- og ankesystemet i hele arbeids- og velferdsforvaltningen. Dette kan gi økt forutsigbarhet for brukerne, sier FOs tredje nestleder Mimmi Kvisvik Uttalelsene fra arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen kom som svar på en interpellasjon fra Krfs Åse Gunhild Woie Duesund om forskjellene i sosialhjelpssatsene sist fredag.

Vurderer normering

Hanssen understreket også at departementet vurderer om de skal gå inn for en statlig normering av sosialhjelpen, et tema som har opptatt FO sterkt i alle år. Departementets syn på dette skal være klart til sommeren. FO ønsker en statlig normering av sosialhjelpssatsene i tråd med det som er beregnet av Statens Institutt for Forbruksforskning. Boutgifter må da komme i tillegg, understreker Kvisvik.

07.04.2008
14:08
16.12.2013 04:36