Fattige kommuner

Etterslep av udekte utgifter, økte lønns- og pensjonskostnader, økte renter og lavere skatteinngang har bidratt til at kommunenes økonomi fortsatt er dårlig til tross for økte bevilgninger fra den rødgrønne regjeringen. Nå krever KS at regjeringen revurderer kommunenes økonomiske situasjon.
06.02.2008
14:36
16.12.2013 03:54

KS-leder Halvdan Skard vil dessuten dempe forventningene til lønnsoppgjøret. Skard sier til NTB at folk har forventninger om seks prosents lønnsøkning i kommunene, og at det er altfor høyt. Prognosen fra Statistisk Sentralbyrå når det gjelder lønnsoppgjøret generelt er på 6,2 prosent.

Det er ikke tatt høyde for slike tillegg i budsjettene. Skard sier at dette tariffoppgjøret kanskje blir det vanskeligste noen gang.

Også forhandlinger om AFP og pensjon kan bli vanskelige for KS i år.

En tredel med underskuddsbudsjett

KS er samlet til landsting i Molde, og der får regjeringen hard kritikk for ikke å sørge godt nok for kommunene. Ifølge organisasjonens budsjettundersøkelse oppgir hele 30 prosent av kommunene at de har budsjettert med et negativt netto driftsresultat for 2008. 36 prosent reduserer bevilgningene til skolesektoren og 25 prosent reduserer tilbudet på pleie- og omsorgssektoren. Vedlikeholdet reduseres i 29 prosent av kommunene. KS fikk 21 milliarder i økte bevilgninger i 2006 og 2007, men halvparten av dette gikk med til å dekke kostnadsøkninger.

Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa vil ikke love ekstra penger til kommunene i år.

06.02.2008
14:36
16.12.2013 03:54