Eidsvoll omsorgssenter åpnes

I dag åpnes Eidsvoll omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere, forteller Barne- og likestillingsdepartementet. Dermed overtar barnevernet omsorgen for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år.
18.12.2007
10:53
16.12.2013 03:23

Dette er første etappe i at alle enslige mindreårige asylsøkere kommer under barnevernets omsorg, noe en rekke organisasjoner inkludert FO har kjempet for i mange år. Regjeringen lovet i Soria Moria-erklæringen en snarlig overtakelse av dette ansvaret fra barnevernets side.

Fulgte med fra Vårli

Torsdag 6. desember flyttet 22 enslige mindreårige asylsøkere (EMA) fra Vårli asylmottak i Moss til barnevernets nye omsorgstilbud på Eidsvoll. Flere av de ansatte ved Vårli asylmottak er nå ansatt ved Eidsvoll omsorgssenter for barn, slik at barna har kjente voksne å forholde seg til i en overgangsfase, forteller departementet. Eidsvoll omsorgssenter for barn skal kunne ta i mot 30 enslige mindreårige under 15 år.

Tanken er at god omsorg kombinert med en styrket utredning av barnas situasjon og behov også skal gjøre det lettere å gi et tilpasset tilbud når barnet skal bosettes.

Den største gruppen enslige mindreårige asylsøkere er over 15 år, og departementet skriver i en pressemelding at de tar sikte på å gi disse et tilsvarende tilbud i 2009.

18.12.2007
10:53
16.12.2013 03:23