Sortland setter barndom på spill

Barnevernet i Sortland vil heve terskelen for å yte hjelp og henlegge flere saker. – Totalt uforsvarlig. Dette kan være i strid med loven, sier Mona Nilsen, leder i FO Nordland.
26.11.2007
13:28
16.12.2013 03:06

Årsaken til den nye linjen er at barnevernet overskrider fristene for saksbehandling. Både ved tredje kvartal, og ved årets slutt vil det komme til å vise seg at barnevernet ikke overholder behandlingsfristen på tre måneder.

– Dette er et helt feil signal å gi. Isteden burde tjenesten rope et varsku om at de trenger flere stillinger. Omsorgen må være hos barna, ikke budsjettene, sier Nilsen.

Ressursmangel

I 2007 har barnevernet fått om lag 100 nye meldinger, og har 200 barn som følges opp, i tillegg er 21 barn under offentlig omsorg, og syv barn i institusjon. Barnevernet gir i hovedsak hjelp i hjemmet, men har også saker i fylkesnemnda om omplassering av barn.

Etaten har syv saksbehandlere, for tiden er to årsverk ute i permisjon og sykmelding.

I høst anbefalte man en ny stilling til saksbehandling, og at det merkantile stillingen, som i dag er på 50 prosent, blir utvidet til 100 stilling.

– Dette ble stanset på grunn av budsjettet, og hva som skjer videre vet vi ikke. Stabiliteten i barnevernet er ei utfordring. Det er en tung tjeneste å arbeide i, og slitasjen er stor,sier faglig leder i barneverntjenesten i Sortland Reidun Johansen, til Vesterålen.

Farlig signal

Hun hevder at barneverntjenesten har hatt lav terskel på å yte hjelp. – Vi har en mangel på tilfredsstillende oppfølging av de ungene som er plassert, innen forebyggende arbeid og rapporter for folk som ønsker å adoptere barn blir stående på vent, fremholder Johansen.

Mona Nilsen stiller seg uforstående til tiltakene. – Vi vet at tidlig forebygging kan forhindre store skader. Dette gir signaler om at det ikke er noen hensikt å melde fra til barnevernet. Det kan føre til at barnevernet ikke får meldinger når det foreligger grov omsorgssvikt, advarer Nilsen.

Politisk ansvar

I skissen som ble lagt fram for helse, sosial og omsorgsutvalget i Sortland foreslår ledelsen for barnevernstjenesten blant annet følgende tiltak:

– Etablering av telefontid

– Høyne terskelen for hjelp.

– Henleggelse av flere saker enn tidligere.

– Jeg håper politikerne forstår hvilke konsekvenser tiltakene kan få. Og hvis det fører til at man ikke griper inn når det er omsorgssvikt er det i strid med loven, sier Nilsen. – Jeg ser på dette som en advarsel fra barneverntjenesten, og håper politikerne setter inn flere ressurser, sier Nilsen.

26.11.2007
13:28
16.12.2013 03:06