JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Sortland setter barndom på spill

Barnevernet i Sortland vil heve terskelen for å yte hjelp og henlegge flere saker. – Totalt uforsvarlig. Dette kan være i strid med loven, sier Mona Nilsen, leder i FO Nordland.
26.11.2007
13:28
16.12.2013 03:06

Årsaken til den nye linjen er at barnevernet overskrider fristene for saksbehandling. Både ved tredje kvartal, og ved årets slutt vil det komme til å vise seg at barnevernet ikke overholder behandlingsfristen på tre måneder.

– Dette er et helt feil signal å gi. Isteden burde tjenesten rope et varsku om at de trenger flere stillinger. Omsorgen må være hos barna, ikke budsjettene, sier Nilsen.

Ressursmangel

I 2007 har barnevernet fått om lag 100 nye meldinger, og har 200 barn som følges opp, i tillegg er 21 barn under offentlig omsorg, og syv barn i institusjon. Barnevernet gir i hovedsak hjelp i hjemmet, men har også saker i fylkesnemnda om omplassering av barn.

Etaten har syv saksbehandlere, for tiden er to årsverk ute i permisjon og sykmelding.

I høst anbefalte man en ny stilling til saksbehandling, og at det merkantile stillingen, som i dag er på 50 prosent, blir utvidet til 100 stilling.

– Dette ble stanset på grunn av budsjettet, og hva som skjer videre vet vi ikke. Stabiliteten i barnevernet er ei utfordring. Det er en tung tjeneste å arbeide i, og slitasjen er stor,sier faglig leder i barneverntjenesten i Sortland Reidun Johansen, til Vesterålen.

Farlig signal

Hun hevder at barneverntjenesten har hatt lav terskel på å yte hjelp. – Vi har en mangel på tilfredsstillende oppfølging av de ungene som er plassert, innen forebyggende arbeid og rapporter for folk som ønsker å adoptere barn blir stående på vent, fremholder Johansen.

Mona Nilsen stiller seg uforstående til tiltakene. – Vi vet at tidlig forebygging kan forhindre store skader. Dette gir signaler om at det ikke er noen hensikt å melde fra til barnevernet. Det kan føre til at barnevernet ikke får meldinger når det foreligger grov omsorgssvikt, advarer Nilsen.

Politisk ansvar

I skissen som ble lagt fram for helse, sosial og omsorgsutvalget i Sortland foreslår ledelsen for barnevernstjenesten blant annet følgende tiltak:

– Etablering av telefontid

– Høyne terskelen for hjelp.

– Henleggelse av flere saker enn tidligere.

– Jeg håper politikerne forstår hvilke konsekvenser tiltakene kan få. Og hvis det fører til at man ikke griper inn når det er omsorgssvikt er det i strid med loven, sier Nilsen. – Jeg ser på dette som en advarsel fra barneverntjenesten, og håper politikerne setter inn flere ressurser, sier Nilsen.

26.11.2007
13:28
16.12.2013 03:06