JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kritisk til Hanssens fattigdomssatsing

– Sosialhjelpsatsene må få en nasjonalnorm på 6800 kroner i måneden for en voksen person. Det er om lag 2000 kroner mer enn satsen Kommunaldepartementet opererer med.
10.10.2007
11:05
16.12.2013 02:35

Forbundsleder Randi Reese er skuffet over at arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i går slo fast at han ikke akter å heve satsene for sosialhjelpsmottakere selv om han hadde hatt råd til det. Dette sier ministeren til tross for regjeringens løfter i Soria Moria-erklæringen. Sentrale SVere varsler kamp om fattigdommen.

SIFOS satser

Nå undersøker Sivilombudsmannen om forskjellene i sosialhjelpssatsene fra kommune til kommune er i strid med FN-konvensjonen.

– Vi mener det er helt nødvendig å få en enhetlig behandling av sosialhjelpssatsene slik at folk ikke diskrimineres hvis de tilfeldigvis bor i feil kommune, sier Reese. Hun er opptatt av at satsen som settes skal være forskningsbasert på SIFOs (Statens institutt for forbruksforskning) normer. – Men vi må ikke miste muligheten til den skjønnsmessige vurderingen. Folk har forskjellige liv og utfordringer, sier forbundslederen.

SVere reagerer

Hun får støtte av SVs landsstyremedlem og nye varaordfører i Tromsø, Gunnhild Johansen, som sier at ikke alle fattige kan være med på Kvalifiseringsprogrammet. – Hvis regjeringen skal ta mål av seg til å bekjempe fattigdommen, trenger de flere enn ett tiltak, sier Johansen til Dagbladet. Hun håper SVere i regjeringen vil slåss videre for dette.

Også Rolf Jørgen Karlsen, sentralstyremedlem i SV og forbundssekretær i Fellesforbundet krever at SV slåss for høyere sosialhjelpssatser: – Vi klarer ikke å bekjempe fattigdommen uten å sikre universelle minstesatser på et høyere nivå, sier Karlsen til Dagbladet.

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen har i TV2 nyhetene kritisert SV for å være for opptatt av sosialhjelp og for lite opptatt av arbeidslinja. Det kan føre til økt konfliktnivå i regjeringen om fattigdomssatsingen.

Krevende Program

Arbeids- og inkluderingsministeren mener det er mer hensiktsmessig å bruke pengene til Kvalifiseringsprogrammet for å få langtidsledere ut i arbeid.

FO er fornøyd med hovedgrepene i kvalifiseringsprogrammet. – Men dette er et langt løp for mange og de vil trenge solid bistand av sosionomer. Noen sliter med fysiske, eller psykiske problemer andre har rusproblemer trenger folk rundt seg hvis de skal nå målet om å komme i arbeid, sier Reese.

Forbundslederen er skuffet over at det ikke er lagt inn økonomiske midler til å øke antall stillinger i kommunene. – Man må styrke bemanningen hvis man skal nå målene i kvalifiseringsprogrammet, sier hun.

Reese er heller ikke fornøyd med de økonomiske satsene for deltakerne i programmet. – 2G tilsvarer bare 133 000 kroner i året, voksne mennesker har ikke mulighet til å klare seg med en så lav inntekt, sier Reese

Plan om avskaffelse av fattigdom (lagt fram i fjor).

Rett til velferdskontrakter med ytelser opp mot SIFOs satser.

Økning av sosialhjelpssatsene (økt med fem prosent i fjor)

Gjennomgang av sammenheng mellom ulike trygde- og sosialytelser for å sikre et godt samlet stønadsnivå

10.10.2007
11:05
16.12.2013 02:35

Rett til velferdskontrakter med ytelser opp mot SIFOs satser.

Økning av sosialhjelpssatsene (økt med fem prosent i fjor)

Gjennomgang av sammenheng mellom ulike trygde- og sosialytelser for å sikre et godt samlet stønadsnivå