Yrkesskadeerstatning til Høyesterett

Torunn Flå Nohre fikk medhold for yrkesskadeerstatningen i Eidsivating Lagmannsrett, men anker på grunn av feil utmåling av fremtidige inntektstap. Saken er prinsipielt viktig for yrkesskadeerstatninger.
12.12.2006
07:00
15.12.2013 23:57

Det foreligger et generelt behov for å få fastslått at utmåling i saker etter yrkesskadeforsikringsloven alltid og uten unntak skal skje etter yrkesskadeforskriften, hevder FO og advokaten i saken.

- Anken avgrenses til å gjelde utmålingen av det fremtidige inntektstap. Lagmannsretten har ikke anvendt et riktig hjemmelsgrunnlag. Yrkesskadeforskriftens standardregler skulle vært anvendt, sier advokat Håkon Angell, i LOs juridiske avdeling.

For lav erstatning

Retten ga fullt medhold i årsakssammenheng mellom forringet helse og yrkesskade. If er også dømt til å dekke saksomkostningene. Nohres krav til erstatning fra If forsikringsselskap var 1.4 millioner koner. Retten utmålte erstatningen til 660 000 kroner.

- Utmålingen av framtidig inntektstap ble skjønnsmessig vurdert for lavt, og kravet er 172 800 kr i tillegg, sier advokat Angell.

Lagmannsretten anga det fremtidige inntektstap som en neddiskontering av nettotapet. Yrkesskadeforskriftens standardregler i kapittel 3 skulle vært anvendt, hevdes i anken. En beregning i henhold til disse regler, basert på en ervervsmessig uførhetsgrad på 40 %, vil utgjøre nærmere 573 000 kr.

Lang kamp

Det var i 1997 at Nohre fikk påført skaden på en institusjon innen barne- og ungdomspsykiatrien, der hun arbeidet som miljøterapeut. Siden den gang har hun vært plaget av hodepine og trøtthet, og har vært igjennom utallige undersøkelser og utredninger. Nohre har ikke vært i stand til å jobbe full tid. Nå har hun tatt etterutdanning som familieterapeut, og søker jobb i halv stilling.

12.12.2006
07:00
15.12.2013 23:57